Archiv pro rubriku: Konference

Filtr

Nová vize budoucnosti zemědělství očima firmy Bayer

Společnost Bayer v rámci mezinárodní konference, která proběhla v Monheimu v Německu představila svoji vizi budoucnosti zemědělství. Řečníci potvrdili závazek společnosti k inovacím, udržitelnosti a digitálnímu rozvoji jako předpokladu udržitelného zemědělství, a to i v kontextu s potravinovým zabezpečením pro rostoucí světovou populaci.

Kategorie: Konference

Novinky mezi odrůdami obilnin

"Společnost SAATEN-UNION se snaží pěstitelům nabídnout ucelený sortiment odrůd odpovídajících jejich požadavkům,“ řekl Ing. Luděk Novotný ze SAATEN-UNION CZ s. r. o. Z nové generace odrůd pro roky 2018 až 2025 jmenoval ozimý ječmen SU Ellen, který se hodí i do suchých oblastí a kamenitých půd. „V letošním roce uvádíme...

Kategorie: Konference, Obiloviny, Osivo

Letos slaví dvacet let na našem trhu

Společnost SAATEN - UNION CZ s. r. o. slaví výročí dvacet let na českém trhu, zaznělo to na konferenci společností SAATEN-UNION a RAPOOL, která se konala v Brně v hotelu Holiday Inn. Na akci byly představeny nové odrůdy ozimé řepky, ozimé pšenice a dvě nové odrůdy hybridní pšenice. Zaznělo také,...

Kategorie: Konference, Osivo

Specifika integrované ochrany kukuřice

Odborný seminář Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice, který v březnu v brněnském hotelu Voroněž pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, měl představit hlavní specifika pěstební technologie této širokořádkové plodiny. Řešilo se zvýšení ploch kukuřice, které zapříčinilo výstavbu bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro její pěstování. Řeč byla...

Kategorie: Konference, Kukuřice

Kukuřice – zdroj energie v krmné dávce

Kukuřice v praxi 2018, tak zněl název konference společnosti KWS Osiva s. r. o., na které její zástupci představili sortiment hybridů kukuřice na siláž i na zrno. Pod obchodní značkou UNIQUEDENT se do praxe dostávají nové hybridy kukuřice na zrno. Jde o unikátní řadu velmi raných a raných hybridů typu...

Kategorie: Konference, Odrůdy

Představili klíčový produkt

Elatus Era (benzovindiflupyr 75 g/l, prothioconazole 150 g/l), nový fungicid, kterému firma Syngenta Czech, s. r. o., věnovala velký prostor v rámci své zimní konference. Tento přípravek je založen na bázi nového karboxamidu benzovindiflupyru registrovaného pod ochrannou známkou Solatenol. Jeho příběh začal v Brazílii, kde hrál Solatenol ústřední roli v...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Mák poskytl nízké hektarové výnosy

Česká republika patří mezi největší producenty potravinářského máku. Jeho plochy i výkupní cena se v posledních letech stabilizovaly. Letošní porosty ovlivnilo hned několik stresových faktorů, které na konci vegetace znamenaly jeden z nejnižších hektarových výnosů v novodobé historii. Klíčové jsou při pěstování máku kvalita osiva a správné založení porostu, ovšem...

Kategorie: Konference, Olejniny

Výhody kompostování pro zemědělskou praxi

Zemědělská půda se dostává pod tlak celé řady zájmů. Pomineme-li zájem určitých skupin o využití půdy jinak než k rostlinné a následně živočišné produkci, pak to jsou především snahy o maximální produkci z jednotky plochy. Jendou z podmínek udržení kvality půd je alespoň vyrovnaná bilance organické hmoty. Tu může vedle...

Kategorie: Konference, Výživa rostlin

Trendy na trhu s drobným ovocem

Světový trh s bobuloviny roste, zákazník je v centru pozornosti a největší hvězdou jsou pro svoje výživové hodnoty borůvky. Mezi nové nadějné super plodiny, které si v budoucnu mohou tento trh podmanit patří například Honeyberry neboli zimolez. To a jiná zjištění, ukázal nedávný kongers o bobulovinách Global Berry Congres, který...

Kategorie: Konference

Jaká rostlinolékařská rizika hrozí

Důsledkem globalizace obchodu a změn klimatu se Evropou šíří invazní a z jiných světadílů zavlečení škůdci a původci chorob rostlin. Dopad na zemědělské plodiny, lesní kultury a na společenstva planě rostoucích rostlin může být fatální i v podmínkách České republiky. Konkrétními příklady šíření v Evropě a možnostmi, jak tomuto šíření...

Kategorie: Konference