Archiv pro rubriku: Komerční prezentace

Filtr

S tolerancí k nádorovitosti kořene

Nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) představuje problém především pro severní část Čech a Moravy, avšak postupně se šíří všemi směry do dalších regionů republiky. Původcem nádorovitosti kořene je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Řepky s jistou a dobrou ekonomikou

Žijeme v době, kdy je každá hospodářská činnost posuzována podle ekonomického přínosu. Navzdory historickým, kulturním nebo environmentálním aspektům se to v plné míře dotýká i zemědělské výroby. Zařazení řepky do osevních postupů má své opodstatnění především v možnosti dobrého a rychlého zpeněžování a vytváření dobrých základů pro finanční stabilitu podniku....

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Revoluční novinka ES Capello Protect

Společnost AGROFINAL s. r. o. přináší na český trh revoluční novinku ES Capello Protect, která byla vyvinuta francouzskou šlechtitelskou společností Euralis. Jedná se o jedinečnou technologii BIO Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomické zhodnocení.

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Novinky v portfoliu osiv řepky

Do sezóny 2021 vstupujeme s poměrně zajímavou prognostikou ceny komodity v řepce. Pro tuto sezonu přinášíme dvě zajímavé novinky, hybridy řepky SY Glorietta a SY Alix. Prvně zmíněná novinka SY Glorietta spadá do segmentu TuYV, tedy odrůd rezistentních k viru žloutenky vodnice. Hybrid SY Alix obohatí segment odrůd rezistentních na...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Řepky s jistou a dobrou ekonomikou

Žijeme v době, kdy je každá hospodářská činnost posuzována ekonomickým přínosem. Navzdory historickým, kulturním nebo environmentálním aspektům se to v plné míře dotýká i zemědělské výroby. Zařazení řepky do osevních postupů má svoje opodstatnění především v možnosti dobrého a rychlého zpeněžování a vytváření dobrých základů pro finanční stabilitu podniku. Současný...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Rostlinná výroba

Možnosti volby v osevu ozimé řepky

Řepka olejka je stále vhodnou a lukrativní plodinou pro pěstování. Pro její zařazení do osevního postupu, i přes nepříznivý mediální obraz a omezení v pěstování, hovoří její nezpochybnitelná předplodinová hodnota a přetrvávající pozitivní ekonomická bilance pěstování. Osivářský, agrochemický, agrotechnický i agroporadenský sektor se věnují aktivní podpoře nejen mezi pěstiteli, ale...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo