Archiv pro rubriku: Klima

Filtr

Opatření k dosažení nulových emisí v zemědělství

Zemědělci musí být připraveni jednat hned teď, aby dosáhli nulových emisí do roku 2050, tvrdí vědci z Londýnské univerzity (UCL). Jejich zpráva „UK Agriculture: Pathways to Net Zero“ (Britské zemědělství: Cesta k bodu nula) zkoumá důležitost snižování čistých zemědělských emisí skleníkových plynů a to, jak jej mohou zemědělci dosáhnout změnami...

Kategorie: Klima

Pět milionů akrů určených pro ochranu životního prostředí

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) a soukromí vlastníci půdy se spojili, aby chránili více než pět milionů akrů mokřadů, pastvin a prvotřídní zemědělské půdy, což odpovídá oblasti o velikosti New Jersey. Od října služba USDA pro ochranu přírodních zdrojů (NRCS) zaevidovala 110 tisíc akrů nově chráněného území, čímž USDA dosáhla tohoto...

Kategorie: Klima, Zemědělská politika

Spravedlivé sdílení vody v Jihoafrické republice

Na okraji krokodýlí řeky v provincii Mpumalanga v Jižní Africe stojí tisíce farem a malých podniků produkující ovoce a cukrovou třtinu. Voda pro zavlažování plodin je odebírána z řeky, ale to zpomaluje její průtok a ponechává méně těm, kteří jsou po proudu. Evropská vesmírná agentura (ESA) se snaží pomoci využívat...

Kategorie: Klima, Sucho

Vědci popsali rozdíly vývoje diverzity rostlin ve střední Evropě

Vývoj středoevropské rozmanitosti rostlin zkoumali vědci z Česka. Díky analýze fosilního pylu dokázali rekonstruovat změny diverzity za posledních 12 tisíc let – od konce poslední doby ledové do současnosti. Vědci zkoumali oblasti s různými přírodními podmínkami i odlišnou historií lidského osídlení. Jako první také zmíněné proměny přesněji kvantifikovali. Za Botanický...

Kategorie: Klima, Výzkum

Mráz a sníh pomohly podle zemědělců ze severních Čech proti hrabošům

Severočeští zemědělci věří, že mráz a sníh pomohly zlikvidovat hraboše. „Skutečný stav na polích však bude znám až na jaře," řekl ČTK předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Díky dostatku sněhu se vláha dostala do půdy, která trpěla dlouholetým suchem. Právě dlouhodobé sucho a přemnožení hraboši stáli za podprůměrnými výnosy...

Kategorie: Klima, Škůdci

Hledají se plodiny do suchých podmínek

V aktuálních podmínkách častých period sucha přemýšlejí zemědělci o skladbě plodin na svých polích. Vysoký podíl ozimů se díky určité vláhové jistotě během zimních měsících v posledních letech ještě zvýšil. Ovšem, i mezi jařinami najdeme plodiny, které suchu poměrně odolávají.

Kategorie: Klima, Odrůdy

Kalkulačka vláhové potřeby

Dostupnost vody v půdě je klíčovým faktorem, který limituje růst a vývoj rostlin. Probíhající klimatická změna, která se projevuje nárůstem teploty vzduchu a zvýšením četnosti extrémních jevů počasí (období sucha střídána přívalovými srážkami), nepříznivě ovlivňuje dostupnost vody pro zemědělské plodiny i v ČR. Zvyšující se teploty vzduchu vedou k nárůstu...

Kategorie: Klima

Pozornost zaměřená na dopady sucha

Česká republika prochází obdobím sucha. To trvá již od roku 2015 a někteří klimatologové jej označují za nejhorší za posledních 500 let. Také dosavadní vývoj povětrnostních podmínek ukazuje, že dostatek vody je momentálně limitujícím faktorem pro dosahování vyšších výnosů. V příštích letech nelze očekávat výraznější změny, a tak se zemědělská...

Kategorie: Agrotechnika, Klima

Agroklimatické podmínky let 2019 a 2020 v kontextu trendů minulých let i předpokládaného vývoje klimatu

Základní vnímání agroklimatických podmínek bylo doposud přes dlouhodobé hodnocení především průměrných ročních hodnot teplot a úhrnů srážek. V poslední době je evidentní, že se do popředí mediálního a především praktického zájmu dostávají i další atributy hodnocení, jako jsou četnost výskytu a absolutní hodnoty hydrometeorologických extrémů, především vysoké teploty a vyšší...

Kategorie: Klima, Voda

Zelená dohoda a evropská strategie bioekonomiky

Na sklonku minulého roku zveřejnila Evropská komise novou Zelenou dohodu (Green Deal). Zelená dohoda obnovuje závazek komise řešit problémy související s klimatem a životním prostředím a stanovuje jej jako stěžejní úkol této generace. Zelená dohoda je zásadním a velmi ambiciózním krokem k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Pro...

Kategorie: Klima, Zemědělská politika