Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Lze omezit poléhání porostů obilnin i v roce, jakým byl ten letošní – ano, nebo ne?

Letošní rok byl ohledně poléhání porostů obilnin jedním z nejvíce problémových v posledních letech. Dokonce i u některých špičkových agronomů polehly alespoň částečně jarní ječmeny, které jsou často brány jako ukazatel kvality jejich práce z hlediska správné struktury a regulace porostů. Mohlo být však ještě hůře nebýt suššího dubna, který...

Kategorie: Jak to vidím já

Sto let fakulty pohledem jejího děkana

O tom, jak se během sta let své existence vyvíjela Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, jsme hovořili s jejím děkanem doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D. Řeč přišla i na to, jak se změnilo zemědělství, které se podle něj stalo obětí vlastního úspěchu, nebo na čem stojí budoucnost Agronomické fakulty.

Kategorie: Jak to vidím já

Pěstování konopí – ano, nebo ne?

Pro upřesnění, budu v tomto sloupku charakterizovat tzv. konopí seté, technické, které odpovídá legislativním parametrům a jehož odrůdy jsou registrovány ve společném katalogu odrůd zemědělských plodin EU. Pravděpodobně začnu tím nejbanálnějším, a to je jeho širokoúhlé využití od semen až po vlákno. Dovolím si doložit diagram, který jednoznačně dokazuje zmíněné velké...

Kategorie: Jak to vidím já

Je pěstování C4 rostlin v našich podmínkách perspektivní – ano, nebo ne?

Při mé práci výživářského poradce často řešíme s chovateli otázku efektivní výroby dostatečného množství kvalitních objemných krmiv v podmínkách nastupující klimatické změny a ekonomického tlaku na snižování výměry půdy určené k produkci krmiv. V návaznosti na úspěšnou produkci siláží ze zeleného žita je v některých regionech České republiky problematické pěstování kukuřice jako následné plodiny. Důvodem...

Kategorie: Jak to vidím já

Lze předcházet škodám na porostech polních plodin způsobeným zvěří – ano, nebo ne?

Naopak dobrý poměr mezi náklady na opatření a efektem je u volby plodin, jejich rozmístění a prostorového uspořádání půdních bloků. Podniky, které hospodaří v oblastech s vyšší početností zvěře, mohou pěstovat to, co zvěři moc nechutná. Tím by škody výrazně poklesly, byť chápu, že je spousta podmínek, proč to nejde....

Kategorie: Jak to vidím já

Je digestát organické hnojivo – ano, nebo ne?

Podle legislativy je digestát organické hnojivo. Pokud je vyroben výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, je typové organické hnojivo. Ale z hlediska svého působení v půdě a na půdu je možno ho považovat spíše za kombinované minerální hnojivo s převažujícími živinami dusíkem a draslíkem. Nicméně v úvodu je...

Kategorie: Jak to vidím já

Desikace semenářských porostů jetelovin bez účinné látky diquat – ano, nebo ne?

České jetelářství, tedy přesněji semenářství jetelovin, navazuje na své historické kořeny a zažívá v posledních letech obrovský rozvoj. Současná plocha tří rozhodujících druhů jetelovin – jetele nachového, jetele lučního a vojtěšky seté – se pohybuje kolem 16 000 tis. ha a roční produkce činí asi 5500 tun uznaného osiva. Je pravdou,...

Kategorie: Jak to vidím já, Pícniny

Lze omezit nouzové dozrávání řepky – ano, nebo ne?

Nouzové dozrávání ozimé řepky způsobené postupným odumíráním kořenového systému patří v současné době k hospodářsky nejvýznamnějším fytopatologickým problémům. Odhaduje se, že výnosové ztráty způsobené předčasným dozráváním řepky mohou dosáhnout 50–80 %. U široké zemědělské veřejnosti převažuje názor, že původcem jsou především zástupci půdních hub rodu Verticillium – V. longisporum a V. dahliae,...

Kategorie: Jak to vidím já