Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Sto let fakulty pohledem jejího děkana

O tom, jak se během sta let své existence vyvíjela Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, jsme hovořili s jejím děkanem doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D. Řeč přišla i na to, jak se změnilo zemědělství, které se podle něj stalo obětí vlastního úspěchu, nebo na čem stojí budoucnost Agronomické fakulty.

Kategorie: Jak to vidím já

Pěstování konopí – ano, nebo ne?

Pro upřesnění, budu v tomto sloupku charakterizovat tzv. konopí seté, technické, které odpovídá legislativním parametrům a jehož odrůdy jsou registrovány ve společném katalogu odrůd zemědělských plodin EU. Pravděpodobně začnu tím nejbanálnějším, a to je jeho širokoúhlé využití od semen až po vlákno. Dovolím si doložit diagram, který jednoznačně dokazuje zmíněné velké...

Kategorie: Jak to vidím já

Je pěstování C4 rostlin v našich podmínkách perspektivní – ano, nebo ne?

Při mé práci výživářského poradce často řešíme s chovateli otázku efektivní výroby dostatečného množství kvalitních objemných krmiv v podmínkách nastupující klimatické změny a ekonomického tlaku na snižování výměry půdy určené k produkci krmiv. V návaznosti na úspěšnou produkci siláží ze zeleného žita je v některých regionech České republiky problematické pěstování kukuřice jako následné plodiny. Důvodem...

Kategorie: Jak to vidím já

Lze předcházet škodám na porostech polních plodin způsobeným zvěří – ano, nebo ne?

Naopak dobrý poměr mezi náklady na opatření a efektem je u volby plodin, jejich rozmístění a prostorového uspořádání půdních bloků. Podniky, které hospodaří v oblastech s vyšší početností zvěře, mohou pěstovat to, co zvěři moc nechutná. Tím by škody výrazně poklesly, byť chápu, že je spousta podmínek, proč to nejde....

Kategorie: Jak to vidím já

Je digestát organické hnojivo – ano, nebo ne?

Podle legislativy je digestát organické hnojivo. Pokud je vyroben výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, je typové organické hnojivo. Ale z hlediska svého působení v půdě a na půdu je možno ho považovat spíše za kombinované minerální hnojivo s převažujícími živinami dusíkem a draslíkem. Nicméně v úvodu je...

Kategorie: Jak to vidím já

Desikace semenářských porostů jetelovin bez účinné látky diquat – ano, nebo ne?

České jetelářství, tedy přesněji semenářství jetelovin, navazuje na své historické kořeny a zažívá v posledních letech obrovský rozvoj. Současná plocha tří rozhodujících druhů jetelovin – jetele nachového, jetele lučního a vojtěšky seté – se pohybuje kolem 16 000 tis. ha a roční produkce činí asi 5500 tun uznaného osiva. Je pravdou,...

Kategorie: Jak to vidím já, Pícniny

Lze omezit nouzové dozrávání řepky – ano, nebo ne?

Nouzové dozrávání ozimé řepky způsobené postupným odumíráním kořenového systému patří v současné době k hospodářsky nejvýznamnějším fytopatologickým problémům. Odhaduje se, že výnosové ztráty způsobené předčasným dozráváním řepky mohou dosáhnout 50–80 %. U široké zemědělské veřejnosti převažuje názor, že původcem jsou především zástupci půdních hub rodu Verticillium – V. longisporum a V. dahliae,...

Kategorie: Jak to vidím já

Je správné posuzovat produkty nových technik šlechtění jako geneticky modifikované organismy – ano, nebo ne?

Je správné posuzovat produkty nových technik šlechtění (NBT) jako geneticky modifikované organismy (GMO)? Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Skupina současných asi osmi kategorií NBT je totiž odrazem odborné bezradnosti evropských legislativců a mísí tedy v sobě všemožná metodická jablka s hruškami. Některé z těchto technik, jako cisgenoze či kombinace non-GM roubů s GM podnožemi, logicky...

Kategorie: Jak to vidím já

Zemědělské plodiny a sucho – slučitelná kombinace: ano, nebo ne?

Pěstování zemědělských plodin a sucho jsou spolu slučitelné, ale má to své limity. Kromě závlah jsou v zemědělské praxi stále velké rezervy v zadržení vody v půdě a jejím efektivním využití rostlinami. Je to podobné jako v domácnostech nebo na zahrádkách, kde velmi pomalu měníme zažité návyky, při kterých dochází ke zbytečným ztrátám vody...

Kategorie: Jak to vidím já

Akademii chtějí přiblížit veřejnosti

V minulém roce se stal předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který předtím zastával obdobnou pozici v její rostlinolékařské sekci. Dlouhodobě působí jako ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., a také jako člen redakční rady časopisu Úroda. Zeptali jsme se ho kromě jiného na to,...

Kategorie: Jak to vidím já