Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Desikace semenářských porostů jetelovin bez účinné látky diquat – ano, nebo ne?

České jetelářství, tedy přesněji semenářství jetelovin, navazuje na své historické kořeny a zažívá v posledních letech obrovský rozvoj. Současná plocha tří rozhodujících druhů jetelovin – jetele nachového, jetele lučního a vojtěšky seté – se pohybuje kolem 16 000 tis. ha a roční produkce činí asi 5500 tun uznaného osiva. Je pravdou,...

Kategorie: Jak to vidím já, Pícniny

Lze omezit nouzové dozrávání řepky – ano, nebo ne?

Nouzové dozrávání ozimé řepky způsobené postupným odumíráním kořenového systému patří v současné době k hospodářsky nejvýznamnějším fytopatologickým problémům. Odhaduje se, že výnosové ztráty způsobené předčasným dozráváním řepky mohou dosáhnout 50–80 %. U široké zemědělské veřejnosti převažuje názor, že původcem jsou především zástupci půdních hub rodu Verticillium – V. longisporum a V. dahliae,...

Kategorie: Jak to vidím já

Je správné posuzovat produkty nových technik šlechtění jako geneticky modifikované organismy – ano, nebo ne?

Je správné posuzovat produkty nových technik šlechtění (NBT) jako geneticky modifikované organismy (GMO)? Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Skupina současných asi osmi kategorií NBT je totiž odrazem odborné bezradnosti evropských legislativců a mísí tedy v sobě všemožná metodická jablka s hruškami. Některé z těchto technik, jako cisgenoze či kombinace non-GM roubů s GM podnožemi, logicky...

Kategorie: Jak to vidím já

Zemědělské plodiny a sucho – slučitelná kombinace: ano, nebo ne?

Pěstování zemědělských plodin a sucho jsou spolu slučitelné, ale má to své limity. Kromě závlah jsou v zemědělské praxi stále velké rezervy v zadržení vody v půdě a jejím efektivním využití rostlinami. Je to podobné jako v domácnostech nebo na zahrádkách, kde velmi pomalu měníme zažité návyky, při kterých dochází ke zbytečným ztrátám vody...

Kategorie: Jak to vidím já

Akademii chtějí přiblížit veřejnosti

V minulém roce se stal předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který předtím zastával obdobnou pozici v její rostlinolékařské sekci. Dlouhodobě působí jako ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., a také jako člen redakční rady časopisu Úroda. Zeptali jsme se ho kromě jiného na to,...

Kategorie: Jak to vidím já

Zrušit biopaliva první generace – ano, nebo ne?

Biopaliva první generace jako je například etanol vyráběný z cukrové řepy nebo bionafta z řepky olejky mají stále svůj význam. Přispívají ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě, kde nejsme tak úspěšní jako například ve výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Konvenční biopaliva již v současnosti nabízí reálnou alternativu...

Kategorie: Jak to vidím já

Zákazy a omezení přípravků na ochranu rostlin – aktuální a diskutované. Blíží se doba plošného ekologického zemědělství – ano, nebo ne?

Zajímavá otázka, ale mám za to, že každý, kdo alespoň zpovzdálí sleduje zemědělský provoz, vidí, že plošné nahrazení současného konvenčního zemědělství ekologickým hospodařením je hodně vzdálené, ne-li nemožné. Proč? Statistika uvádí, že v současné době pracuje v zemědělství 96 tisíc zaměstnanců. Obhospodařují celkem 4,2 milionu hektarů zemědělské půdy, z toho jsou 3 mil....

Kategorie: Jak to vidím já

Má závlaha brambor na Vysočině do budoucna význam, ano, či ne?

Jedním z klíčových faktorů při pěstování brambor je voda. Rovnoměrné zásobování vodou během vegetace přímo ovlivňuje výši výnosu hlíz a jejich kvalitu. Ačkoliv úhrny srážek nemají v posledních letech výrazné výkyvy, vyznačují se nerovnoměrným rozložením. Během vegetačního období spadne většina vody v několika intenzivních srážkách. Na svažitých pozemcích nastává povrchový odtok, takže...

Kategorie: Jak to vidím já

Omezí zákaz používání pesticidů na plochy v ekologickém zájmu pěstování plodin fixujících dusík – ano, nebo ne?

Na první pohled je omezení, či dokonce zákaz použití přípravků na ochranu rostlin na plochách v ekologickém zájmu (EFA) logické. Víme však, že často logicky vypadající záležitosti jsou nerealistické, či přímo absurdní. Sem patří i toto opatření. Význam umělých rostlinných společenstev zahrnovaných do ozelenění (greeningu) je nesporný. Ať se už...

Kategorie: Jak to vidím já