Archiv pro rubriku: Ekologické zemědělství

Filtr

Širší možnosti pro ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je v České republice stále na vzestupu. V současnosti se na našem území hospodaří ekologickým způsobem na zhruba šestnácti procentech výměry zemědělské půdy. Pěstitelé mají k dispozici rozmanité přípravky na ochranu rostlin, pomocné rostlinné prostředky i hnojiva, ale stále to nestačí. Proto se ověřují nové možnosti.

Kategorie: Ekologické zemědělství

Čtvrtý ročník nabídl setkání zemědělců se spotřebiteli

Pražský Biojarmark se již počtvrté představil na dvorku Národního zemědělského muzea. Jeho hlavním cílem je setkání spotřebitelů se zemědělci a jejich bioprodukcí. Myšlenka přivést ekologické zemědělství do města a ukázat nejen jeho produkty, ale i lidi, kteří za ním stojí, a péči, jíž dávají krajině, zvířatům a zejména půdě, nalézá...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými vyučujícími. Tento model funguje...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Stárnutí ekologických semen jarních obilnin

Vše živé včetně semen podléhá procesu stárnutí. U semen se jedná o sled událostí začínajících biochemickými jevy, poškozením buněčné membrány a narušením biosyntetických reakcí. Snižuje se vitalita osiva, klesá klíčivost a nakonec semena odumírají. V pokusech s ekologickými semeny si nejlépe držela klíčivost i vzcházivost jarní pšenice. U dalších druhů,...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Osivo

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami zařazenými do ekologického zemědělství (EZ) přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizeně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách České republiky chyběla. Proto...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Odrůdy

Rozsah ekologického zemědělství v České republice

Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem každoročně narůstá. Tento trend zaznamenávají statistiky již více než dvacet let. Zemědělské farmy motivuje k tomuto směru hospodaření půdně-klimatické podmínky, podpora státu nebo například bezproblémový odbyt produkce s předponou bio. Na polích podniků hospodařících v režimu ekologického zemědělství nejčastěji pěstují obilniny a pícniny,...

Kategorie: Ekologické zemědělství