Archiv pro rubriku: Ekologické zemědělství

Filtr

Transformace zemědělství v Německu pokračuje

V Německu průběžně klesá počet zemědělských podniků, za posledních deset let o 12 %. Zároveň roste plocha, kterou jedna farma obhospodařuje. Je také výrazně méně podniků s chovem hospodářských zvířat, jejich stavy ale zůstávají prakticky shodné. Roste počet podniků v ekologickém zemědělství. Vyplývá to z výsledků loňského agrárního cenzu, který...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Borecký dvůr začátkem nové cesty

Pěstování velmi pestré škály plodin v režimu ekologického zemědělství na nemalé výměře, krajinotvorbě, provozu kompostárny a recyklačního dvora se na usedlosti zvané Borecký dvůr, která byla ještě před několika lety opuštěným objektem, věnuje člen Asociace soukromého zemědělství Jindřichův Hradec Miloš Stejskal za pomoci své ženy Marcely a čtyř zaměstnanců.

Kategorie: Ekologické zemědělství

Ve Švýcarsku více ekologických farem

Strukturální změny ve švýcarském zemědělství pokračovaly i v roce 2020. Počet zemědělských podniků se oproti roku 2019 snížil o 1,3 % na 49 363. Průměrná výměra se za 30 let téměř zdvojnásobila na 21,15 ha na farmu. Stále více zemědělských podniků přechází na ekologické zemědělství.

Kategorie: Ekologické zemědělství

Širší možnosti pro ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je v České republice stále na vzestupu. V současnosti se na našem území hospodaří ekologickým způsobem na zhruba šestnácti procentech výměry zemědělské půdy. Pěstitelé mají k dispozici rozmanité přípravky na ochranu rostlin, pomocné rostlinné prostředky i hnojiva, ale stále to nestačí. Proto se ověřují nové možnosti.

Kategorie: Ekologické zemědělství

Čtvrtý ročník nabídl setkání zemědělců se spotřebiteli

Pražský Biojarmark se již počtvrté představil na dvorku Národního zemědělského muzea. Jeho hlavním cílem je setkání spotřebitelů se zemědělci a jejich bioprodukcí. Myšlenka přivést ekologické zemědělství do města a ukázat nejen jeho produkty, ale i lidi, kteří za ním stojí, a péči, jíž dávají krajině, zvířatům a zejména půdě, nalézá...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými vyučujícími. Tento model funguje...

Kategorie: Ekologické zemědělství