Archiv pro rubriku: Ekologické zemědělství

Filtr

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými vyučujícími. Tento model funguje...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Stárnutí ekologických semen jarních obilnin

Vše živé včetně semen podléhá procesu stárnutí. U semen se jedná o sled událostí začínajících biochemickými jevy, poškozením buněčné membrány a narušením biosyntetických reakcí. Snižuje se vitalita osiva, klesá klíčivost a nakonec semena odumírají. V pokusech s ekologickými semeny si nejlépe držela klíčivost i vzcházivost jarní pšenice. U dalších druhů,...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Osivo

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami zařazenými do ekologického zemědělství (EZ) přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizeně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách České republiky chyběla. Proto...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Odrůdy

Rozsah ekologického zemědělství v České republice

Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem každoročně narůstá. Tento trend zaznamenávají statistiky již více než dvacet let. Zemědělské farmy motivuje k tomuto směru hospodaření půdně-klimatické podmínky, podpora státu nebo například bezproblémový odbyt produkce s předponou bio. Na polích podniků hospodařících v režimu ekologického zemědělství nejčastěji pěstují obilniny a pícniny,...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Modelový ekologický sad

Ekologická produkce ovoce zaznamenala v posledních desetiletích v evropském měřítku velmi významný posun směrem k intenzivnímu modelu, jenž je zajímavý i po ekonomické stránce. Jde o trend prosazující se v dílčí podobě i v integrovaných systémech a posouvá je na kvalitativně vyšší úroveň. I když ekologická produkce byla svého vzniku...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Ochrana rostlin, Ovoce

Více bioosiv pro ekologické zemědělce

Lepší dostupnosti osiv pro ekologické a low input zemědělské systémy má pomoci mezinárodní projekt ECOBREED. Jedná se o pětiletý evropský projekt, který bude probíhat v letech 2018–2023. Zaměří se na rozvoj metod, strategií a budování infrastruktury pro ekologické šlechtění s cílem nabídnout ekologickým zemědělcům odrůdy se zvýšenou odolností k biotickým...

Kategorie: Ekologické zemědělství