Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Třetí ročník akce Mendel Info

Cílem semináře Mendel Info 2014 bylo seznámit zemědělce s aktuálními problémy v oblasti rostlinné produkce, tedy s nastavením dotací v zemědělství pro období 2014 až 2020 a problematikou integrované ochrany rostlin a jejím zavedením do zemědělské praxe od 1. ledna 2014. V následné diskuzi byl prostor pro objasnění aktuálních otázek.

Kategorie: Agrotechnika, Konference

Hrabošům se daří dobře

Příznivý průběh jara by mohl přinést na většině území problémy s hrabošem polním. Od podzimu totiž přežila silná populace tohoto škůdce a zima pro něj byla příznivá. Upozornil na to Ing. Milan Zapletal, CSc., z České společnosti rostlinolékařské. ...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Propojení výzkumu a zemědělské praxe

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r. o. , Troubsko a Agrolab, spol. s r. o., Troubsko, uspořádaly cyklus odborných přednášek pro zemědělskou praxi. Cílem bylo přiblížit význam ochrany půdy proti vodní erozi prostřednictvím využití meziplodin a vhodného zpracování půdy v různých klimatických podmínkách,...

Kategorie: Agrotechnika, Odborná přednáška, Půda

Bonita půdy klesá

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., ročně aktualizuje zhruba 40 000 ha zemědělského půdního fondu, uvedl jeho ředitel Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Zhruba u 40 % zaznamenává zhoršení bonity.

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Agrotechnické zásahy a úrodnost půdy

Hlavním cílem letošního ročníku Kukuřice v praxi 2014 bylo seznámit zemědělskou veřejnost s výsledky různých druhů zpracování půdy na výnos kukuřice na zrno, dále se světovou situací v produkci a zpracování mléka a v neposlední řadě s vlivem pomrznutí silážní kukuřice v roce 2013 na nutriční parametry kukuřičných siláží. Semináře...

Kategorie: Agrotechnika, Konference, Přehlídky a semináře