Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Vhodný termín ošetření ozimých obilnin – II. část

Přestože se obilniny vyznačují poměrně velkou konkurenční schopností, obvykle se při jejich pěstování nelze obejít bez použití herbicidů. Zatímco v jarních obilninách není výběr herbicidu ani termínu aplikace příliš složitý, v ozimých obilninách je třeba zvážit celou řadu faktorů, které ovlivňují účinnost i selektivitu mnoha herbicidů. V posledních letech se...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Doplňková závlaha významně ovlivňuje výnos a půdní úrodnost

Dlouhodobé vegetační zkoušky ÚKZÚZ v oblasti jižní Moravy prokázaly pozitivní vliv závlahy na výnosy brambor a jarního ječmene. Pozitivní vliv má i na účinnost hnojení a udržuje vyšší hodnoty výměnné půdní reakce. Polní stacionární zkouška ÚKZÚZ, založená v roce 1977 na zkušební stanici Lednice, je zaměřena na získávání dlouhodobých poznatků...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Polní dny DLG se posouvají o rok

Německé polní dny DLG se posouvají až na příští rok. Pořadatelé to zdůvodnili aktuálně platným nařízením k ochraně proti infekci koronavirem, které vydala členská země Severní Porýní-Vestfálsko, kde akce měla proběhnout. Původně se měly konat v první polovině června na statku Brockhof v oblasti Erwitte/Lippstadt. Pořadatelé akce ale uvedli, informace...

Kategorie: Agrotechnika, Přehlídky a semináře

Nadprůměrné a ještě lepší výnosy

Zemědělské družstvo Sloupnice sklízí ze svých polí nadprůměrné výnosy celé řady plodin, včetně ozimé řepky. Podle agronoma Ing. Milana Čapka je hned několik důvodů takto dobrých výsledků. Určitě je to širší osevní postup, vyvážená výživa včetně pravidelného vápnění a živočišná výroba v podniku. Díky dobře zvoleným odrůdám lze dosáhnout ještě...

Kategorie: Agrotechnika, Odrůdy, Olejniny

Půda

V Rakousku a Německu poslední týdny téměř nepršelo

V polovině dubna začalo v Německu setí kukuřice, Německý výbor pro kukuřici v souvislosti s tím upozornil, že po suchých letech 2018 a 2019 a srážkově chudém začátku roku 2020 se zásoby vody v půdě ještě nedoplnily. Výbor upozorňuje, že podle Německé meteorologické služby se využitelná vodní kapacita pohybuje na...

Kategorie: Agrotechnika

Ve Švýcarsku jsou měsíc téměř bez srážek

Na mnoha místech ve Švýcarsku nenapršelo od třináctého března do půlky dubna více než pět milimetrů srážek. Suchý chladný vítr, označovaný jako bise spolu s intenzivním slunečním svitem vysušují půdu a situaci ještě zhoršují. Ve státě nyní hrozí značné nebezpečí lesních požárů.

Kategorie: Agrotechnika

Výzva pro studenty, aby pomohli firmám v zemědělství a lesnictví

Ministerstvo zemědělství a rektoři tří oborově zaměřených univerzit vyzývají studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru a pomohli tak vyřešit nedostatek pracovníků. Příkladem je jarní sadba, kterou obstarávali brigádníci, z nichž řada byla ze zahraničí. Ti ale do Česka vzhledem k opatření kvůli šíření nového...

Kategorie: Agrolesnictví, Agrotechnika, Zelenina

Varuje před rizikem

Prof. Žalud na akci informoval o tom, že se spustí nový web, který bude varovat před rizikem škůdců a chorob. Spuštění portálu Agrorisk mohou pěstitelé očekávat v polovině roku.

Kategorie: Agrotechnika