Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Demonstrační farma pro bramboráře

Jedním ze zemědělských podniků, které se letos zapojily do dotačního programu MZe Demonstrační farmy, je i VESA Česká Bělá, a. s., která se zabývá množením sadby brambor velhartických odrůd a v menší míře i produkcí konzumních brambor. Demonstrační farmy poskytují ostatním zemědělcům poradenství a názorné ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů...

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny

Meziplodiny – stabilizační prvek v osevních postupech

Meziplodiny jsou zemědělské druhy, pěstované jako doplňková plodina k hlavní kultuře. Mezi základní podmínky, které je potřeba při jejich pěstování uvážit, patří výběr vhodné meziplodiny, či jejich směsi. Pokud zvolíme vhodnou kombinaci meziplodin ve směsi, můžeme získat další pozitivní efekt, který vyplývá ze synergie obou či více plodin, popř. zvýšit...

Kategorie: Agrotechnika

Pěstování a perspektiva kmínu kořenného

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) je žádanou tržní plodinou a jeho pěstování má v českých zemích bohatou tradici. Pěstování kmínu u nás nejvýrazněji ovlivnilo povolení neopadavé odrůdy Rekord v roce 1978. Další neopadavé odrůdy Prochan a nejnovější Kepron komoditu kmín ve výnosu stabilizovaly. V roce 2014 pak byla povolena odrůda...

Kategorie: Agrotechnika, LAKR

Proč časný výsev sóji?

Sója je velmi cennou zemědělskou plodinou. Hospodářský význam této plodiny spočívá především v jejím výjimečném biochemickém složení, které určuje vysokou biologickou hodnotu jejího semene i z něho zlískaných produktů. Význam má jak ve výživě zvířat a lidí, tak i v řadě odvětví průmyslu. Kromě semen je prospěšná i ostatní biomasa...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny

Pampeliška v travním porostu a možnosti její regulace

Pampeliška (Taraxacum officinale agg.) je vytrvalá bylina s přízemní růžicí, která se vyskytuje v Evropě na nejrůznějších stanovištích a expanzivně se šíří. Roste zejména na loukách a pastvinách, ale často se objevuje i na orné půdě, zejména v blízkosti větších ploch travních porostů. Vyskytuje se v různých ekotypech a vytváří...

Kategorie: Agrotechnika

Když se splní dětský sen

Již jako dítě snil Václav Nosek z Kestřan na Písecku o tom, že jednou bude podnikat v zemědělství. A za svým snem šel. Mezi ceněné dárky nepatřily ani tak hračky jako Rukověť agronoma či jiné odborné publikace. Když jeho starší bratr studoval vysokou zemědělskou školu, listoval si ve chvílích volna...

Kategorie: Agrotechnika, Zemědělec roku

Ohlédnutí agronoma za uplynulým ročníkem – I. část

Příspěvek hodnotí růst a vývoj zemědělských plodin v meteorologických podmínkách ročníku 2015/2016. Zakládání ozimých porostů v roce 2015 provázely komplikace. Důvodem byl dlouhotrvající nedostatek srážek. Situace se zlepšila až v závěru roku a podobně jako o rok dříve ozimům velmi pomohl mírný průběh zimy 2015/2016. První polovina loňského roku byla...

Kategorie: Agrotechnika

Hodnocení uplynulé sezóny z pohledu zelinářů

V roce 2016 založili pěstitelé 10 148 ha zeleninových porostů s celkovou odhadovanou produkcí 278 tisíc tun. Při průměrné spotřebě asi 86 kg na osobu za rok se soběstačnost České republiky v pěstování zeleniny pohybovala okolo 31 %. Toto číslo ukazuje, že se pěstitele zeleniny stále nedaří dostatečně motivovat k...

Kategorie: Agrotechnika, Zelenina