Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Výsledky soutěže pro doktorandy a diplomanty

Redakce časopisu Úroda v minulém roce vyhodnotila články v soutěži pro doktorandy a diplomanty. Udělila tři ceny, dva oceněné články se týkaly především výživy rostlin, třetí byl věnován zaplevelené. Redakce všem výhercům gratuluje a přeje mnoho úspěchů v další výzkumné práci.

Kategorie: Agrotechnika

Se suchem se zřejmě budeme potýkat i nadále

V přírodě se suché sezóny střídají s roky s normálním průběhem počasí nebo naopak s mokrými. V posledních letech nejen u nás, ale i v celé Evropě převládaly ročníky s nedostatkem vláhy. I letošní rok začal suchým jarem, po kterém ale následovalo deštivé léto. S nedostatkem vláhy vlivem oteplování musíme počítat i v dalších letech. Této situaci je...

Kategorie: Agrotechnika

Optimalizace procesu v bioplynové stanici pomocí vhodných plodin

Produkce bioplynu jako obnovitelného zdroje energie bývá komplikovaným procesem závislým na mnoha faktorech. Pro produkci bioplynu je využívaná kukuřice setá, která bývá často významnou vstupní surovinou rostlinného původu při výrobě bioplynu. Přitom kukuřičná siláž nenabízí při fermentačním procesu všechny potřebné stopové prvky důležité pro činnost metanogenních bakterií, které jsou odpovědné...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice

Jeteloviny jako protierozní opatření

Dlouholeté zkušenosti se střídáním plodin vedly k vytvoření osevních postupů se základním kamenem v podobě rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae). Jejich hlavním úkolem byla produkce krmení pro hospodářská zvířata v podobě čerstvé i sušené píce. Nemalým přínosem bylo jejich využití pro přirozenou reprodukci půdní úrodnosti, a to díky bohatému kořenovému...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice

Svaz ze Švédska dovezl stříbro

Mimořádný úspěch zaznamenal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin na mistrovství Švédska v agrotechnice řepky Rapsmästaren 2020. Proběhlo v sezóně 2019/2020 a svaz si z něj odnesl stříbrnou medaili. Soutěže se zúčastnilo třicet švédských a deset zahraničních týmů. Za svaz o tom informoval doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., který v něm...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Vliv smíšené kultury na vyplavování dusičnanů

Důraz na kvantitu zemědělské produkce vede často k nadměrné aplikaci živin, které jsou příslibem vyšších výnosů, a tím potenciálně i vyšších zisků. Pro své výhody se stal dusík nepostradatelnou živinou, která se v současném zemědělství využívána převážně ve formě minerálních hnojiv. Jisté studie ukazují, že se minerální dusík stal závažným...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny, Obilniny

Nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin

V současnosti vzhledem ke snaze zlepšit hospodaření s půdou stoupá význam pěstování meziplodin z letního výsevu. Proto mohou být přínosem v této snaze nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin, a to hořčice bílé, ředkve olejné a řepice ozimé, které se jsou významným obohacením sortimentu.

Kategorie: Agrotechnika