Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Nové půdní mapy

Přesné a aktuální mapy půdních vlastností jsou považovány za jeden ze základních podkladů pro hodnocení řady aspektů hospodaření na zemědělské půdě. Produkční potenciál půd, retence vody, problematika eroze půd či celková zásoba uhlíku – to jsou jen některé příklady, kde využití detailních půdní map může vést k nalezení vhodných řešení na...

Kategorie: Agrotechnika

Plánují popularizaci výzkumu

Pozici předsedy předsednictva České akademie zemědělských věd v nedávných volbách obhájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Kromě jiného chce instituci a zemědělský výzkum dostat ve větší míře do médií a k politikům. Podělil se také o postoj akademie ke strategiím Green deal a Od vidlí po vidličku a popsal, jak přibližují...

Kategorie: Agrotechnika

Pomáhají rostlinám hned od začátku

Příjemnou příležitostí pro osobní setkání se svými zákazníky byla celostátní výstava Naše pole pro společnost AMALGEROL CZ, s. r. o. Hlavním produktem nabízeným zemědělcům je přípravek Amalgerol Premium. V nabídce ale najdeme také pevná a kapalná hnojiva a dvě novinky – Amalgerol Essence a Amalgerol Starter.

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny, Polní dny

Mokro horší sucha platí již stovky let

Výrazně mokrý průběh letošního ročníku je sice méně obvyklý, ale nikoliv neznámý. Velmi shodný ročník 1771 popisuje ve své kronice písmák František Jan Vavák. Mokré období tehdy trvalo tři roky, pro zemědělce a spotřebitele to znamenalo pohromu – prudký růst cen potravin a hlad. Dnešní zemědělci jen častěji zapadnou na...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny

Jihočeský recept na úspěch

Už třináct pohárů ze soutěží Zemědělec roku má ve své kanceláři majitel a jednatel společnosti Noragros, s. r. o., Václav Nosek. „Není to o pohárech, ty jsou pouze oceněním naší celoroční práce,“ říká skromně Nejlepší zemědělec v Jihočeském kraji v roce 2020. „Za rok uděláme spoustu chyb, což je přirozené....

Kategorie: Agrotechnika

Nástroje pro digitalizaci zemědělství

Trend digitalizace se netýká pouze průmyslu, odkud vzešlo označení průmysl 4.0 odkazující na v pořadí již čtvrtou průmyslovou revoluci. V dnešní době ovlivňuje i další obory. Jedním z příkladů digitalizace zemědělství jsou produkty, které představila firma BASF spol. s r. o. již loni na podzim, a toto téma nechybělo ani...

Kategorie: Agrotechnika

Přeci jen lepší rok pro mák

Přestože loňský rok byl výrazně příznivější i pro pěstitele máku, konečná produkce nebyla tak vysoká, jak se předpokládalo. Průměrné výnosy sice překonaly poslední dva neúspěšné roky, o rekordu se ale hovořit nedá. Sklizeň 2020 se posunula až na září a v některých oblastech byl problém s obsahem vody v semenech....

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž