Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Vliv smíšené kultury na vyplavování dusičnanů

Důraz na kvantitu zemědělské produkce vede často k nadměrné aplikaci živin, které jsou příslibem vyšších výnosů, a tím potenciálně i vyšších zisků. Pro své výhody se stal dusík nepostradatelnou živinou, která se v současném zemědělství využívána převážně ve formě minerálních hnojiv. Jisté studie ukazují, že se minerální dusík stal závažným...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny, Obilniny

Nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin

V současnosti vzhledem ke snaze zlepšit hospodaření s půdou stoupá význam pěstování meziplodin z letního výsevu. Proto mohou být přínosem v této snaze nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin, a to hořčice bílé, ředkve olejné a řepice ozimé, které se jsou významným obohacením sortimentu.

Kategorie: Agrotechnika

Zpracování půdy po sklizni obilnin a řepky při vysokých teplotách vzduchu

Po sklizni obilnin se doporučuje co nejdříve provést podmítku a vytvořit vhodné podmínky pro vzcházení výdrolu a plevelů. Jestliže je následnou plodinou řepka, je třeba, pokud to umožňuje stav půdy, vzcházení výdrolu podpořit přikulením nebo použitím půdních pěchů přímo při provádění podmítky. Pěchováním povrchu nakypřené půdy kromě podpory růstu výdrolu...

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Nové postupy v hnojení rostlin ve vztahu ke změně klimatu

Průběh počasí s častými jarními přísušky v posledních letech upozornil na řadu problémů v uplatňovaných systémech hnojení rostlin, které bude třeba při obdobných povětrnostních podmínkách v příštích letech řešit. Dosud běžně používané postupy v hnojení budeme postupně inovovat a mnohem více se zaměříme kromě výživy rostlin také na vliv aplikace...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Suchý a horký rok Rakousku nepřál

Rakouské ministerstvo pro udržitelnost a turismus každoročně vydává Zelenou zprávu, která informuje o stavu zemědělství a lesnictví. Loni zveřejněný dokument informuje o roku 2018, kdy stát, stejně jako u nás, zasáhl suchý a horký rok. Důsledkem byl jak pokles výnosů, tak další šíření kůrovce. Ze zprávy také plyne, že více...

Kategorie: Agrotechnika

Využití kapkové závlahy u brambor v bramborářské oblasti ČR

Hospodaření s vodou a její nedostatek se v posledních suchých letech stává celospolečenským tématem. V důsledku adaptace na tyto klimatické změny je nutné v zemědělství a při pěstování na vodu náročných plodin, jako jsou brambory, přicházet s novými na vodu úspornými technologiemi, kterými dokážeme provádět udržitelné vodní hospodářství a zmírňovat...

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny

Pozornost zaměřená na dopady sucha

Česká republika prochází obdobím sucha. To trvá již od roku 2015 a někteří klimatologové jej označují za nejhorší za posledních 500 let. Také dosavadní vývoj povětrnostních podmínek ukazuje, že dostatek vody je momentálně limitujícím faktorem pro dosahování vyšších výnosů. V příštích letech nelze očekávat výraznější změny, a tak se zemědělská...

Kategorie: Agrotechnika, Klima

Odrůdy sóji v suché oblasti

Jak píše ve svém článku Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., ze společnosti 1ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec se svými kolegy v květnovém časopisu Farmář, k popisovanému pokusu přistoupili z důvodu velkého zájmu agronoma Ing. Martina Telenského z podniku N.E.P. Investment, s. r. o., o pěstování sóji v extrémně...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny