Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Nové postupy v hnojení rostlin ve vztahu ke změně klimatu

Průběh počasí s častými jarními přísušky v posledních letech upozornil na řadu problémů v uplatňovaných systémech hnojení rostlin, které bude třeba při obdobných povětrnostních podmínkách v příštích letech řešit. Dosud běžně používané postupy v hnojení budeme postupně inovovat a mnohem více se zaměříme kromě výživy rostlin také na vliv aplikace...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Suchý a horký rok Rakousku nepřál

Rakouské ministerstvo pro udržitelnost a turismus každoročně vydává Zelenou zprávu, která informuje o stavu zemědělství a lesnictví. Loni zveřejněný dokument informuje o roku 2018, kdy stát, stejně jako u nás, zasáhl suchý a horký rok. Důsledkem byl jak pokles výnosů, tak další šíření kůrovce. Ze zprávy také plyne, že více...

Kategorie: Agrotechnika

Doplňková závlaha významně ovlivňuje výnos a půdní úrodnost

Dlouhodobé vegetační zkoušky ÚKZÚZ v oblasti jižní Moravy prokázaly pozitivní vliv závlahy na výnosy brambor a jarního ječmene. Pozitivní vliv má i na účinnost hnojení a udržuje vyšší hodnoty výměnné půdní reakce. Polní stacionární zkouška ÚKZÚZ, založená v roce 1977 na zkušební stanici Lednice, je zaměřena na získávání dlouhodobých poznatků...

Kategorie: Agrotechnika, Výživa rostlin

Polní dny DLG se posouvají o rok

Německé polní dny DLG se posouvají až na příští rok. Pořadatelé to zdůvodnili aktuálně platným nařízením k ochraně proti infekci koronavirem, které vydala členská země Severní Porýní-Vestfálsko, kde akce měla proběhnout. Původně se měly konat v první polovině června na statku Brockhof v oblasti Erwitte/Lippstadt. Pořadatelé akce ale uvedli, informace...

Kategorie: Agrotechnika, Přehlídky a semináře

Nadprůměrné a ještě lepší výnosy

Zemědělské družstvo Sloupnice sklízí ze svých polí nadprůměrné výnosy celé řady plodin, včetně ozimé řepky. Podle agronoma Ing. Milana Čapka je hned několik důvodů takto dobrých výsledků. Určitě je to širší osevní postup, vyvážená výživa včetně pravidelného vápnění a živočišná výroba v podniku. Díky dobře zvoleným odrůdám lze dosáhnout ještě...

Kategorie: Agrotechnika, Odrůdy, Olejniny

Půda

V Rakousku a Německu poslední týdny téměř nepršelo

V polovině dubna začalo v Německu setí kukuřice, Německý výbor pro kukuřici v souvislosti s tím upozornil, že po suchých letech 2018 a 2019 a srážkově chudém začátku roku 2020 se zásoby vody v půdě ještě nedoplnily. Výbor upozorňuje, že podle Německé meteorologické služby se využitelná vodní kapacita pohybuje na...

Kategorie: Agrotechnika

Ve Švýcarsku jsou měsíc téměř bez srážek

Na mnoha místech ve Švýcarsku nenapršelo od třináctého března do půlky dubna více než pět milimetrů srážek. Suchý chladný vítr, označovaný jako bise spolu s intenzivním slunečním svitem vysušují půdu a situaci ještě zhoršují. Ve státě nyní hrozí značné nebezpečí lesních požárů.

Kategorie: Agrotechnika