Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Varuje před rizikem

Prof. Žalud na akci informoval o tom, že se spustí nový web, který bude varovat před rizikem škůdců a chorob. Spuštění portálu Agrorisk mohou pěstitelé očekávat v polovině roku.

Kategorie: Agrotechnika

Stroj klade nástrahy proti hrabošům

Bratři Tykalovi loni v září pořídili na svoji farmu nový stroj ze Švýcarska, který automaticky aplikuje otrávenou nástrahu do uměle vytvořených nor. Cílem je zabránit dalšímu kalamitnímu množení a redukovat tak počty hrabošů, kteří loni pouze na jejich rodinné farmě ve Vlčnově způsobili škody za více než 2,5 mil. korun....

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Omezování dopadů a předpověď sucha

Ve Větrném Jeníkově proběhl seminář s názvem Omezování dopadů a předpověď zemědělského a lesnického sucha v České republice. Podle prof. Zdeňka Žaluda z Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR může za sucho ze 70 procent změna klimatu a z 30 procent stav krajiny. Dosavadní měření...

Kategorie: Agrotechnika

Ve Větrném Jeníkově pokřtili knihu

Součástí semináře ve Větrném Jeníkově byl křest knihy „Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace“. Kniha byla vydána ve spolupráci s Agrární komorou ČR a je zaměřena na problematiku sucha a možných adaptací v praxi.

Kategorie: Agrotechnika

Metoda biologického strip till – biodrilling

Jako v každé lidské činnosti je i v zemědělství nejdůležitější načasování. Termín setí, termín hnojení, termín chemické ochrany, termín sklizně… a samozřejmě termín zpracování půdy, ten by bez ohledu na agrotechnický termín, měl vycházet zejména ze stavu půdy a to z její vlhkosti. Obsah vody v půdě, čili půdní vlhkost...

Kategorie: Agrotechnika

Protierozní využití pícnin

Erozně ohrožené plochy zaujímají více než polovinu výměry v České republice, z tohoto důvodu je vhodné provést opatření, která podpoří protierozní schopnost půd a zároveň budou aplikovatelná podle místních podmínek na erozně ohrožených plochách. Existuje velká řada možností, jak lze danou problematiku řešit. Naším záměrem je však představit jednu z...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny

Pěstování vojtěšky seté na semeno

Ve světovém měřítku je vojtěška setá nejstarší a nejdůležitější pícnina spolu s kukuřicí setou. Do kultury byla zavedena asi před 2500 lety v oblasti náhorní plošiny východního Íránu, Tadžikistánu a Afganistánu. S jejím cílevědomým šlechtěním se začalo oproti jiným kulturním plodinám mnohem později a díky tomu jsou kulturní formy méně...

Kategorie: Agrotechnika, Osivo, Pícniny

Pestovanie bazy čiernej

K mnohostranne využiteľným rastlinám s nedoceneným plodinovým potenciálom na domácej odbornej scéne patrí baza čierna Sambucus nigra L., úžitkový ker z čeľade pižmovkovitých. Divo rastúce jedince bazy čiernej sú pôvodným druhom rozšíreným takmer v celej Európe. Novodobo v niektorých krajinách starého kontinentu ide o intenzívne pestovanú trvácu kultúru krovitého až...

Kategorie: Agrotechnika, Ovoce

Objemná krmiva z luk a pastvin

Zemědělci si už postupně uvědomují, že trvalé travní porosty nejsou jen zdrojem dotací, ale při správné péči poskytují i dostatek kvalitních objemných krmiv. „Ta by se měla získávat především z luk či pastvin a orná půda by měla sloužit zejména k pěstování tržních plodin,“ říká Oldřich Zavřel, obchodní zástupce společnosti...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny, Travní porosty

Stroj s velkou přidanou hodnotou

V zemědělské praxi se osvědčila technologie přísevů originální secí kombinací Ripper STP 300 od českého výrobce, společnosti P & L. „Jeho hlavní předností je protierozní způsob setí na loukách a pastvinách, vysoké procento vzcházení přísevů v porovnání s klasickými technologickými postupy a univerzálnost,“ zdůrazňuje Maxim Kurasov, produktový manažer společnosti P...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny