Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Zlepšení vzcházivosti a výnosů řepky

Řepka olejka je po pšenici druhou nejrozšířenější plodinou v České republice. Pěstitelům se ale stále nedaří podstatně zvyšovat výnosy. V předchozích letech s teplými zimami se u nás výnosy řepky pohybovaly kolem tří a půl tuny, ale v sezóně 2016/2017 s normálním průběhem zimy dosáhl průměrný výnos řepky v ČR...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny, Osivo

Modernizují agrotechnické postupy

Řadu novinek oznámila v sérii tiskových zpráv Corteva Agriscience, zemědělská divize společnosti DowDuPont. Více se zaměří na digitální technologie v zemědělství, moderní metody šlechtění a uvádí na neevropský trh odrůdy sóji s tolerancí vůči více účinným herbicidním látkám.

Kategorie: Agrotechnika, Osivo

Využití družicových dat pro předpověď regionálních výnosů plodin

Základními principy, možnostmi a potenciálem využití satelitně snímaných dat o vegetaci na orné půdě se zabývá článek v Úrodě č. 3/2019. Popisuje postupy indikace množství nadzemní zelené biomasy, stavu fotosyntetického aparátu, průběhu vývojových fází či působení stresu pro potřeby zemědělské praxe. Na příkladu využití dat pořízených pravidelným snímkováním senzorem MODIS...

Kategorie: Agrotechnika

Zpracování netradiční komodity

Technického konopí nepatří mezi typické plodiny osevních postupů. V minulosti tomu tak ale nebylo a společnost KONOPRO, s. r. o., se snaží využít přednosti, které tato rostlina má. V praxi ale často chybí zkušenosti s pěstováním, sklizní, ale i zpracováním rostlinných částí. Ve spolupráci s firmou JK Machinery, s. r....

Kategorie: Agrotechnika

Proběhly organizační změny

Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze proběhly v minulém roce organizační změny, které vedly ke zrušení katedry rostlinné výroby a katedry pícninářství a trávníkářství. Od prvního ledna letošního roku většina zaměstnanců těchto kateder a garance vyučovaných předmětů přecházejí pod katedru agroekologie a rostlinné produkce,...

Kategorie: Agrotechnika

Mák se může poučit z minulého roku

Loňský rok jasně ukázal, jak je mák citlivý na průběh počasí. Především sucho v roce 2018 způsobilo propad průměrných hektarových výnosů na hodnotu 0,51 tuny, což představuje historicky jeden z nejhorších výsledků. Na seminářích Mák v roce 2019 zaznělo několik doporučení, jak tuto rizikovost u máku alespoň částečně eliminovat. Česká...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Zpřísnění hospodaření na půdě

Standardy hospodaření na zemědělské půdě se od roku 2020 zpřísní. Vyplývá to z vládního nařízení, které na začátku loňského prosince kabinet schválil. Pokud bude podle materiálu půda ohrožená erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat jednotlivé plodiny maximálně na 30 hektarech, jinak přijdou o část dotací.

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Pěstební systém s nízkým dopadem na životní prostředí

Využití kukuřičné siláže se jeví vedle hnoje, kejdy a jiných organických odpadů pro výrobu bioplynu jako mnohem spolehlivější, protože její produkce je stabilní jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní. Široké spektrum využití kukuřice vedlo podle Vasileiadis a kol. (2011) ke vzniku pěstebních systémů založených čistě na pěstování kukuřice označovaných jako...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice

Druhý nejsušší rok

Letošní rok je zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 293 litrů vody na metr čtvereční, což je nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom byl jen rok 2015, kdy za stejné období napršelo...

Kategorie: Agrotechnika, Nezařazené