Archiv pro rubriku: Agrotechnika

Filtr

Jihočeský recept na úspěch

Už třináct pohárů ze soutěží Zemědělec roku má ve své kanceláři majitel a jednatel společnosti Noragros, s. r. o., Václav Nosek. „Není to o pohárech, ty jsou pouze oceněním naší celoroční práce,“ říká skromně Nejlepší zemědělec v Jihočeském kraji v roce 2020. „Za rok uděláme spoustu chyb, což je přirozené....

Kategorie: Agrotechnika

Nástroje pro digitalizaci zemědělství

Trend digitalizace se netýká pouze průmyslu, odkud vzešlo označení průmysl 4.0 odkazující na v pořadí již čtvrtou průmyslovou revoluci. V dnešní době ovlivňuje i další obory. Jedním z příkladů digitalizace zemědělství jsou produkty, které představila firma BASF spol. s r. o. již loni na podzim, a toto téma nechybělo ani...

Kategorie: Agrotechnika

Přeci jen lepší rok pro mák

Přestože loňský rok byl výrazně příznivější i pro pěstitele máku, konečná produkce nebyla tak vysoká, jak se předpokládalo. Průměrné výnosy sice překonaly poslední dva neúspěšné roky, o rekordu se ale hovořit nedá. Sklizeň 2020 se posunula až na září a v některých oblastech byl problém s obsahem vody v semenech....

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž

Jarní ječmen nesmí strádat

S ohledem na krátkou vegetační dobu jarního ječmene je výživa této plodiny rozhodující pro její konečný výnos. U zrna zpracovávaného na slad je výživa důležitá i kvůli sladovnické jakosti. Pro zdárný vývoj potřebují rostliny všechny základní prvky. Asi nejtěžší z pohledu agronomů je určení celkové dávky dusíku i kvůli povětrnostním...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny, Výživa rostlin

Výsledky soutěže pro doktorandy a diplomanty

Redakce časopisu Úroda v minulém roce vyhodnotila články v soutěži pro doktorandy a diplomanty. Udělila tři ceny, dva oceněné články se týkaly především výživy rostlin, třetí byl věnován zaplevelené. Redakce všem výhercům gratuluje a přeje mnoho úspěchů v další výzkumné práci.

Kategorie: Agrotechnika

Se suchem se zřejmě budeme potýkat i nadále

V přírodě se suché sezóny střídají s roky s normálním průběhem počasí nebo naopak s mokrými. V posledních letech nejen u nás, ale i v celé Evropě převládaly ročníky s nedostatkem vláhy. I letošní rok začal suchým jarem, po kterém ale následovalo deštivé léto. S nedostatkem vláhy vlivem oteplování musíme počítat i v dalších letech. Této situaci je...

Kategorie: Agrotechnika

Optimalizace procesu v bioplynové stanici pomocí vhodných plodin

Produkce bioplynu jako obnovitelného zdroje energie bývá komplikovaným procesem závislým na mnoha faktorech. Pro produkci bioplynu je využívaná kukuřice setá, která bývá často významnou vstupní surovinou rostlinného původu při výrobě bioplynu. Přitom kukuřičná siláž nenabízí při fermentačním procesu všechny potřebné stopové prvky důležité pro činnost metanogenních bakterií, které jsou odpovědné...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice