KANTOR – ČASNĚ JARNÍ ODPLEVELENÍ OBILNIN

Základním předpokladem vysoké intenzity pěstování obilnin je bezplevelný porost. Jedině dobře odplevelená obilnina reaguje příznivě na všechny další intenzifikační faktory jako je hnojení a fungicidní ochrana. I vlastní odplevelení obilnin má určitá pravidla, jejichž respektování se vyplatí jak z hlediska úspory nákladů, tak i následně zvýšení výnosů.

Na jaře nejdříve hubíme chundelku

Při plánování jarního sledu ošetření je vhodné nejprve ošetřit všechny pozemky, kde se vyskytuje chundelka metlice. Aplikace na chundelku jsou možné ihned, jakmile nám na jaře dovolí únosnost pozemku vstup postřikovače a plevele začínají vegetovat. Většinou takové podmínky nastávají v průběhu března. V této době chundelka ještě není odnožená a postačují nižší dávky chundelkohubných přípravků.
Základními přípravky proti chundelce metlici v obilninách jsou herbicidy na bázi isoproturonu (Arelon 500 FW, Tolkan Flo, IPU Stefes apod.) nebo chlorotoluronu (Lentipur 500 FW, Syncuran 80 DP, Toluron_Stefes apod.). Obě účinné látky je možno použít ve všech ozimých obilninách, obě účinné látky však potřebují pro dosažení spolehlivé účinnosti kombinačního partnera. Z hlediska spolehlivosti účinku za chladného počasí stejně jako šíře spektra účinku je vhodným partnerem nový herbicid Kantor. V ozimé pšenici je možno nově použít Monitor 75 WG opět společně s Kantorem.
Kantor se společně s chundelkohubnými herbicidy aplikuje v dávce 0,075-0,1 l/ha. Pokud je Kantor aplikován v DAM 390 a plevele nepřerůstají, postačuje dávka 0,075 l/ha, teprve při přerůstajících plevelech je nutno dávku postupně zvyšovat až na 0,1 l/ha. Většina časně jarních herbicidů je buď ze skupiny kontaktních herbicidů nebo dlouze reziduálních sulfonylmočovin. Přitom je známo, že kontaktní herbicidy působí často na obilniny fytotoxicky, dlouze reziduální herbicidy zase omezují výsev následných plodin. Na rozdíl od nich má Kantor jednak vysokou selektivitu k obilninám a zároveň nijak neomezuje výsev následných plodin. Proto je použití Kantoru velmi výhodné u intenzivně pěstovaných obilnin, kde kontakty mohou způsobit snížení výnosů, stejně jako v podnicích s vysokým zastoupením řepky nebo dalších citlivých plodin, kde zase dlouze reziduální herbicidy snižují výnos.

VLIV PŘEDÁVKOVÁNÍ RŮZNÝCH SKUPIN HERBICIDŮ NA VÝNOS PŠENICE OZIMÉ (SOUBOR POKUSŮ SRN 1997-1999)

S přípravky na bázi isoproturonu nebo chlorotoluronu jsou nejčastěji používány následné kombinace: Kantor 0,075-0,1 l/ha + Arelon 500 FW 1,75-2,0 l/ha nebo Tolkan Flo 1,75-2,0 l/ha nebo IPU Stefes 1,75-2,0 l/ha nebo Lentipur 500 FW 2,0-3,0 l/ha nebo Syncuran 80 DP 1,3-2,0 kg/ha apod. Velkou výhodou těchto kombinací je možnost naordinovat vždy na každý pozemek odpovídající tank-mix a ušetřit tak náklady i životní prostředí.
Velmi vhodným partnerem pro Kantor je i Monitor 75 WG v dávce 0,075 l/ha-0,1 l/ha Kantoru a 10-13 g/ha Monitoru 75 WG. Kombinaci je nutno aplikovat buď v DAM 390 nebo se smáčedlem. Monitor 75 WG je možno aplikovat pouze v ozimé pšenici.
Kombinace Kantoru a přípravků na bázi isoproturonu, chlorotoluronu nebo Monitoru 75 WG hubí komplexní spektrum dvouděložných plevelů a chundelku metlici. Nižší účinnost vykazuje pouze na přerostlé hluchavky, rozrazily a violky.

Kantor – spolehlivý účinek již od časného jara

Kantor má velmi široké spektrum účinku a hubí spolehlivě především všechny agresivní přezimující plevele jako jsou svízel přítula, všechny heřmánkovité plevele, mák vlčí, výdrol řepky, všechny brukvovité plevele (penízek, kokoška, úhorník), ptačinec žabinec, chrpu, mléč apod. Vzhledem k tomu, že Kantor je v plevelech dále rozváděn do růstových vrcholů plevelů, dojde k úplnému uhynutí plevelů a nedochází tak k obrážení, které je časté především u všech kontaktů.
Kantor je možno aplikovat na jaře ihned, jakmile denní teploty vystupují na 3°C a výše a plevele obnovují vegetaci. Aplikace v době vegetačního klidu nemá dostatečný účinek.
Kantor je možno aplikovat již od dávky 0,075 l/ha pokud je aplikován s DAM 390. Aplikace ve vodě je možno dávkovat od 0,8 l/ha. Kantor je možno použít i samostatně, pokud na pozemku převažují plevele ze spektra Kantoru. Pro posílení účinku na hluchavky, rozrazily a violky je možno Kantor kombinovat s Bladexem 50 SC, s Cobrou 24 EC, s Aurorou 50 WG, s Compete 2E nebo Solarem. Kantor se aplikuje v dávce 0,07-0,075 l/ha a Bladex v dávce 0,3-0,5 l/ha (tuto kombinaci lze pořídit do 500,- Kč/ha v cenách roku 2000) nebo Cobra 24 EC 0,15 l/ha nebo Compete 2E (0,1 l/ha) nebo Aurora 50 WG 30 g/ha nebo Solar 0,2 l/ha. Všechny tyto kombinace zabezpečí komplexní odplevelení obilnin od dvouděložných plevelů včetně rozrazilů, violek a hluchavek. K zabezpečení spolehlivého účinku zejména na rozrazily a violky je nutná časná jarní aplikace. S odrůstáním rozrazilů klesá již i účinek těchto kombinací.

Foto – obilnina zaplevelená violkami + prožloutnutí violek

Kantor hubí v ozimých obilninách spolehlivě všechny agresivní přezimující plevele. Vedle toho vykazuje silný retardační účinek na violky, aplikace však musí být provedena včas, tj. na malou listovou růžici violky. Společně s Bladexem 50 SC, Cobrou 24 EC, Compete 2E a Aurorou 50 WG hubí Kantor i rozrazily, hluchavky a violky, aplikace však musí být provedena na ranná stádia plevelů, tj.na podzim nebo v časném jaru.

Ing. Petr Portych
Dow AgroSciences

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *