K vidění byl široký sortiment ozimů

Ucelenou přehlídku odrůdových a technologických pokusů ozimých a jarních obilnin, kukuřice a směsí meziplodin si mohli prohlédnout návštěvníci prvního moravského Polního dne společnosti SOUFFLET AGRO a. s. Ten se konal v Rostěnicích u Vyškova. Nouze nebyla ani o novinky mezi odrůdami ozimů, u pšenice si zaslouží zdůraznit Futurum a KWS Eternity, u ječmenů KWS Kosmos, u žita KWS Propower a KWS Binntto a u tritikale Tantris.

Portfolio společnosti rozšířila nová polopozdní odrůda KWS Eternity se všemi kvalitativními parametry v kategorii E. Ing. Martina Poláková ze společnosti SOUFFLET AGRO a. s. upozornila na velmi vysokou produktivitu klasu a špičkový výnos této odrůdy. „Mezi výnosové rekordmany lze zařadit novinku Futurum s kvalitou B, která se hodí do intenzivních podmínek pěstování. Oslní nádherným produktivním klasem. Na konci bloku s ozimou pšenicí mohli návštěvníci polního dne porovnat stupňované výsevky odrůdy Proteus 2,5 milionu klíčivých semen, 3,6 MKS a 4,5 MKS. „Trendem je snižovat výsevky, ale je třeba respektovat včasnost termínu setí, odpovídající hnojení a ostatní agrotechnické vstupy. Při pozdních termínech setí jsou redukované výsevky rizikové,“ uvedla k pokusu Ing. Poláková. KWS Kosmos patří do nové generace šestiřadých odrůd ozimého ječmene, která se výnosově vyrovnává hybridům. KWS Kosmos poskytuje vysoké výnosy i při nižší intenzitě pěstování. Stejně jako KWS Meridian vyniká mrazuvdorností a plasticitou.

Nabídku žita pro pekařské účely rozšiřuje letošní novinka KWS Binntto, která úspěšně prošla registračním řízením a v SDO patří k nejvýnosnějším odrůdám v ošetřené i neošetřené variantě. Další novinka KWS Propower patří do generace hybridního žita speciálně vyšlechtěného pro produkci bioplynu. Výhodou je pevnost stébla a vysoká odolnost k poléhání.

Novým nástupcem ozimého tritikale Securo je Tantris. Výnos je tvořen produktivitou a počtem klasů na metr čtvereční. Rostliny jsou středně vysoké s pevným stéblem. Odolnost proti poléhání je nezbytné podpořit aplikací regulátorů růstu pouze v případě vysoké intenzity pěstování nebo u přehoustlých porostů.*

Více informací bylo publikováno v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *