Jsou neonikotinoidy pro včely nebezpečné?

Samotná aplikace neonikotinoidů je podle Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze bezpečná. Nebezpečí hrozí při kombinaci s dalšími pesticidními látkami, zejména fungicidy, jejichž smáčedla pronikavě zvyšují toxický účinek na včely. Ing. Kazda to uvedl na lednovém sympoziu s tématem „Jak dále v pěstování řepky ozimé?“ na půdě zemědělské univerzity.

Tato akce se těšila velkému zájmu ze strany návštěvníků z řad odborníků i zemědělské veřejnosti. Stovkám posluchačů přednášeli odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., a společnosti Dow AgroSciences, s. r. o.

„Zákaz neonikotinoidních mořidel podle mého názoru včely ohrozit nemůže,“ uvedl Ing. Kazda. Přípravky se aplikují v srpnu a je téměř nemyslitelné, že by účinná látka působila až do květu řepky koncem dubna až počátkem května následujícího roku. Je však pravda, že včely může ohrozit aplikace neonikotinoidů v době květu proti bejlomorce, příp. proti blýskáčkům. Je třeba zdůraznit, že samotná aplikace neonikotinoidů je bezpečná, ale nebezpečná je pro včely kombinace neonikotinoidů s dalšími pesticidními látkami, zejména fungicidy, protože jejich smáčedla znásobují toxické působení na včely. Všechny otravy včel v minulosti souvisely s kombinací neonikotinoidů s dalšími ochrannými látkami, příp. hnojivy. V extrémním případě bylo v uhynulé včele nalezeno spolu s neonikotinoidy dalších šestnáct chemických látek.

Při použití neonikotinoidů je podle Ing. Kazdy třeba dodržovat několik zásad pro maximální ochranu včel. Neonikotinoidy se musí aplikovat samostatně, neměly by se přidávat do tank-mixů. Samozřejmostí je použití těchto látek mimo hlavní dobu letu včel (přestože to zatím zákon nenařizuje) a pokud možno dodržení několikadenní pauzy mezi aplikací dalších přípravků, například fungicidů proti hlízence a neonikotikotinoidů proti blýskáčkovi, příp. bejlomorce.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *