Jednička ve fungicidní ochraně osiva

Vibrance® Gold je komplexní třísložkové fungicidní mořidlo s registrací do všech obilnin (pšenice, ječmen, žito, tritikale a oves), obsahující jedinečnou účinnou látkou sedaxane (50 g/l) spolu s osvědčenými účinnými látkami fludioxonil (25 g/l) a difenoconazole (25 g/l). Vibrance® Gold tedy disponuje kombinací účinných látek tří významných skupin: karboxamidů, fenylpyrrolů a triazolů, díky čemuž získává mořidlo tři mechanismy působení, vzájemné posílení účinnosti proti chorobám a stává se současně významným nástrojem antirezistentních strategií.

Vibrance® Gold zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná (viz foto).

Mořidla Vibrance® jsou díky sedaxanu jedinými mořidly, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách.

Účinná látka sedaxane, která byla společností Syngenta vyvinuta speciálně a výhradně pro moření, patří do skupiny SDHi (karboxamidů). Jedná se o širokospektrální, systemickou účinnou látku vyznačující se ideální půdní mobilitou vytváří tzv. ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny. Podle různých půdních a srážkových podmínek se mohou tyto charakteristiky výrazně lišit, čemuž se sedaxane dokáže přizpůsobit a zůstává vždy v oblasti kořenové zóny.

Rooting power™ technologie

Účinná látka sedaxane zajišťuje mimo jiné také maximálně příznivý účinek na růst a vývoj kořenového systému. Výsledky mnoha pokusů dokazují jednoznačně pozitivní vliv technologie Rooting power™ na délku a celkovou hmotnost kořenů.

Výsledky pokusů

I pro letošní sezónu 2018/2019 jsme založili pokusy za účelem prověření výkonnosti Rooting power™ technologie. V polních pokusech byly odebrány rostliny z metrového řádku a provedeno vážení kořenové biomasy a měření délky kořenů. Následně jsme porovnávali hmotnost kořenů k hmotnosti rostlin.

Největší poměr hmotnosti kořenů k hmotnosti rostliny byl prokázán u mořidla Vibrance® Gold (graf). Moření osiva mořidlem Vibrance® Gold podpořilo tvorbu kořenů u rostlin, kořenový bal byl mohutnější a silnější ve srovnání s ošetřenými variantami i neošetřenou kontrolou.

Obr. 1) Vizuální srovnání napadení plísní sněžnou na neošetřené kontrole (vlevo) a účinnost Vibrance Gold (vpravo)

Závěr

Výsledky pokusů dokazují špičkovou kvalitu a vynikající úroveň ochrany mořidla Vibrance® Gold i ostatních mořidel z portfolia společnosti Syngenta. Mořidla, jež kombinují vynikající schopnost ochrany osiva před chorobami, a navíc přináší dlouhodobou podporu kořenového systému v podobě Rooting power™ technologie.

Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu) a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu.*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *