Je pomalu čas připravit sklady

V dohledné době čeká pěstitele sklizeň a případně také uskladnění vypěstované komodity ve vlastních prostorách. Správné uchování produkce udrží její hodnotu a zredukuje vícenáklady. Pokud je ale nevhodné, kvalita i cena komodity se může výrazně snížit.

Metody detekce škůdců v dnešní době nejsou tak vypracované, jak by být mohly, říká Ing. Radek Aulický, Ph.D., vedoucí týmu ochrany zásob před skladištními škůdci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. V úvodní reportáži v časopisu Úroda č. 6 dodává například, že mlýny hledají postupy, jak rychle a snadno zjistit přítomnost škůdců v obilí, které k nim přichází, aby se mohly operativně rozhodnout, jestli ho vrátí nebo přijmou. Mezi základní patří v dnešní době navzorkování a prosátí zrna. Tak se ale identifikují jen škůdci, kteří se nacházejí v mezizrnovém prostoru. Je ale snaha najít škůdce také uvnitř zrna. Pro takový případ je referenční metodou uskladnění vzorku a sledování, jaký škůdce se vylíhne. Je ale pomalá, může trvat dva i šest týdnů, záleží na podmínkách. Tlak na zjišťování skrytého napadení je čím dál tím větší. Operativních metod je více, například rentgen, zařízení snímající zvuk larev chroupajících vnitřek obilí a další, popisuje Ing. Aulický. Nejsou ale příliš zařazeny do praxe, protože náklady na taková zařízení jsou vysoká a v tuto chvíli asi nejsou dostatečně rentabilní. Snaha je spíše hledat další postupy.
Vzhledem k tomu, že náklady spojené s vrácením a přečištěním produkce nejsou úplně malé, je pro pěstitele vhodnější se věnovat prevenci. Protože se již udělalo tepleji a škůdci jsou aktivnější, je na čase pomalu začít připravovat sklady pro další sklizeň. „Sklad je potřeba vyčistit, vymést, zejména díry, praskliny a meziprostory dvoustěnných skladů, “ připomíná Ing. Aulický. Poté je čas na dezinsekci, protože po čištění se často škůdci začnou rozlézat. U sil a podlahových skladů je nutné také zkontrolovat technologické cesty, zásobníky a předčističky, kde mohou zůstat zbytky obilí a samozřejmě také škůdci. Kontrola se vztahuje také na vnitřek sklízecích mlátiček. Je klíčové, aby měl postřik co nejdelší čas na působení.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *