Je pěstování máku perspektivní?

V současnosti je Česká republika největším legálním producentem a exportérem semen potravinářského máku na světě. V minulých letech se osevní plochy této plodiny pohybovaly pod hranicí šedesát tisíc hektarů. „Letos se očekává nárůst ploch máku na sedmdesát až osmdesát tisíc hektarů“, oznámil prof. Ing. Jan Vašák, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze na semináři Mák v roce 2008, který se konal ve Stehelčevsi, v okrese Kladno. Tato plodina je ale riziková. Její pěstební úspěch velice závisí na ročníku.

Poslední dva pěstitelské roky postihlo oblast západních, jihozápadních a severozápadních Čech velké sucho. I zkušení pěstitelé dosahovali nízké výnosy v rozmezí mezi 200 až 500 kilogramů máku na hektar. Naopak ve východních Čechách a na Vysočině sucho zemědělcům výnosy nesnížilo, a proto nebyl problém sklidit 1 – 1,5 tuny na hektar, uvedl Ing. Zdeněk Kosek, CSc., výkonný ředitel sdružení Český mák.

Všechno má svou cenu
Jak řekl Ing. Kosek, i přes relativně nízký průměrný výnos máku 0,58 t/ha se loni dosáhlo v historii České republiky druhé největší produkce (přibližně 33 800 tun). Již po sklizni začaly ceny této plodiny narůstat a v listopadu a v prosinci dospěly k 68 – 75 Kč/kg za vyčištěná semena první jakosti. „Tato cena může vyvolat reakce, například zahájení plošného pěstování semenného potravinářského máku v mnoha jiných státech. Hrozí samozřejmě také obnovení velkých ploch máku v Turecku a Tasmánii,“ varoval Ing. Kosek.
„Loňský rok byl příznivý pro tvorbu morfinu v makovině. Pro její ekonomický prodej je potřeba vysévat odrůdy s obsahem kolem jednoho procenta,“ uvedla Ing. Helena Zukalová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). „Ceník pro výkup makoviny na sezónu 2008/2009 zatím není připraven. Měl by být vytvořen v dubnu nebo květnu tohoto roku, vyjádřila se k cenám makoviny Ing. Katarína Áčová ze společnosti Zentiva, a. s.
Přestože pěstitelé máku ročně vyprodukují 18 000 tun makoviny, společnost Zentiva plánuje vykoupit pouze 3000 t, a proto pěstitelé jednají o odbytu s odběrateli v Maďarsku. „V roce 2010 by měl v Maďarsku začít platit zákon, podle kterého se budou smět v této zemi pěstovat výhradně bezmorfinové máky. Zatím tomuto požadavku odpovídá pouze jediná odrůda na světě,“ upozornil Ing. Kosek.

Mák jako droga

V loňském roce se z České republiky vyvezlo přes dvacet tisíc tun semen máku. Pět tisíc tun exportujeme do Ruské federace. Ta ale vyslala signály o možnosti zákazu dovozu máku, pokud bude obsahovat morfin a bude zneužíván narkomany. „Je ovšem prakticky vyloučeno dodávat mák, ve kterém je obsah morfinu nižší než 10 – 20 ppm,“ uvedl prof. Vašák.
Ve sborníku odborných seminářů byl uveřejněn článek z odboru Federálního úřadu Ruské federace pro kontrolu omamných látek v Moskvě ze 12. září 2007. Podle něj je velkým problémem současného Ruska růst zločinnosti ve sféře nelegální distribuce omamných a psychotropních látek. Dále uvádí, že k nejnebezpečnějším látkám stále častěji patří potravinářský mák užívaný pro nepotravinářské účely. Drogově závislé osoby mají možnost koupit potravinářský mák volně v obchodech a extrakcí narkotických alkaloidů získat acetylované opium, které obsahuje velmi toxické příměsi.
Článek dále upozorňuje na to, že systematické prověrky jednotlivých zásilek, především z Nizozemska, ukázaly, že mák byl dokonale očištěn a příměsi makové slámy se přidávají později při rozvažování ruskými výrobci.
„Zdá se tedy, že někdo vyčištěné osivo následně kontaminuje vysokým obsahem omamných látek, nebo se jedná o vysokoalkaloidní mák ve směsi s narkotickou makovinou. Může být vydáván za dodávky z Evropské unie, i když se získává domácím pěstováním nebo pašováním v suchých oblastech blízkých k Afgánistánu. Cena znečištěných semen je údajně třikrát vyšší než potravinářská,“ shrnul poznatky prof. Vašák.

Potřebujeme ozimé odrůdy
Členové sdružení Český mák loni obohatili sortiment o osivo ozimého máku Zeno 2002, který dovezli z Rakouska. V rámci rozšiřování ploch této plodiny by se pěstování ozimých odrůd velice hodilo. Ing. Radomil Vlk ze sdružení Český mák, s. r. o., dělal pokusy s podzimními výsevy ozimých i jarních odrůd máku. Použil certifikované osivo ozimého máku Zeno 2002 a jarního Major.
Ozimé i jarní výsevy odrůdy Major dosáhly v pokusech porovnatelných výnosů. Používání jarních odrůd na podzim je rizikové, protože jim hrozí vymrznutí. Jejich výhoda ale spočívá v lepším překonávání jarních stresů, například sucha.
Ozimá odrůda Zeno 2002 dosáhla vyššího výnosu semen. Zimu přečkala ve fázi listové růžice. Zimuvzdornost by se pak měla pohybovat okolo –15 °C, což je porovnatelné s řepkou. „Ozimý mák trpí ve větší míře houbovými chorobami, zejména plísní makovou, která se již v současné době vyskytuje v ozimých porostech,“ upozornil Ing. Vlk.

Bez ochrany se neobejdeme

Ochrana proti houbovým chorobám sehrává stále důležitější roli. Jak uvedla doc. Ing. Evženie Prokinová z ČZU v Praze, nejrozšířenější chorobou máku je helmintosporióza (Pleospora papaveraceae). Registrovány jsou proti ní dva přípravky – Caramba a Discus. Brzy by se k nim měl připojit fungicid Bumper Super, který je v současné době v registračním řízení.
Další nebezpečnou chorobou je podle doc. Prokinové plíseň máku (Perenospora arborescens). Problém se skrývá v ošetření, protože na ni není registrovaný žádný přípravek.
Doc. Prokinová je ale přesvědčena, že všechny přípravky účinné na rod Perenospora by měly dobře fungovat i v máku. V letošním roce přibyla do skupiny přípravků proti plísni bramboru účinná látka mandipropamid se systémovým působením, která by měla být schopna zastavit rozvinutou infekci. Novinkou letošního roku je minoritní registrace biofungicidu Polyversum proti helmintosporóze a perenospoře v máku.
Ke škůdcům, kteří způsobují závažné problémy, patří zejména krytonosec kořenový. Pěstitelé dále ošetřují porosty máku proti krytonosci makovicovému, žlabatce stonkové a dalším. Sdružení právnických a fyzických osob Český mák podalo návrh na rozšíření registrace přípravku Cyperkill 25 EC do máku proti výše uvedeným škůdcům a mšicím v dávce 0,1 l/ha ve 200 – 600 litrů vody, který by obohatil sortiment dosavadních insekticidů. Působí jako dotykový a požerový jed.
Primárním zdrojem infekce máku je osivo, proto se jako velmi efektivní ukazuje jeho moření. „V současné době můžeme na osivo této plodiny používat dvě mořidla – Chinook (insekticidní) a Cruiser OSR (obsahuje insekticidní i fungicidní složku),“ vysvětlil Ing. Pavel Cihlář Ph. D. z ČZU v Praze. Přínos pro kvalitnější osivo vidí i v jeho ošetření technologií e-ventus a v kalibraci.
Důležitá je také herbicidní ochrana. „Loňský teplý průběh zimy způsobil, že plevele vzcházely od podzimu do jara. Vlivem sucha většinou nefungovala preemergentní aplikace herbicidů, ani při postemergentní nebyli pěstitelé příliš úspěšní, protože plevelné rostliny měly vyvinutou silnou voskovou vrstvu,“ řekl Ing. Cihlář. V jeho pokusech se jako nejúčinnější ukázala postemergentní aplikace herbicidu Callisto 480 SC a přibližně za týden Atonik v roztoku 5% močoviny (v provozních plochách se výnos máku zvýšil o 17 %). „Pěstitelé si nemohou usnadnit práci tank-mixem Callista 480 SC s Atonikem, protože tato kombinace působí fytotoxicky,“ varoval Ing Cihlář. Přípravek Callisto 480 SC bude letos zaregistrován i pro preemergentní ošetření.

Ekonomika výroby

V loňském suchém roce se mnoho pěstitelů potýkalo s řídkými porosty máku. Při tradičním způsobu sklizně této plodiny část rostlin po useknutí kosou vypadne na pole. Jak vysvětlil Ing. Vlk, při sklizni řídkých porostů lze ztráty eliminovat adaptérem, který je tvořen lodičkami nasazenými na dvojici prstů žací lišty. Sklízená hmota prochází mezerami mezi lodičkami k liště. Rostliny, které přepadnou, se zachytí v lodičce a po naplnění se zvednutím žacího stolu do horní poloviny nasype obsah do lišty.
„Adaptér je určen pouze pro řídké a mezerovité porosty máku. V hustém, polehlém nebo zapleveleném se mezery mezi lodičkami ucpávají, protože po nasazení adaptéru je průchodnost žacím ústrojím výrazně snížena,“ upozornil Ing. Vlk.
„Mimořádnou předností máku je objem tržeb z jednoho hektaru, který při relativně snadno dosažitelném výnosu jedna tuna na hektar semen, rámcově dvojnásobně převyšuje tržbu z výnosu ozimé pšenice nebo řepky,“ připomněl prof. Vašák a dodal, že při současné ceně je mák velmi efektivní plodinou, a navíc částečně nahrazuje i chybějící tržby po zrušení výroby řepy cukrové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *