Jaro klepe na dveře, čas na nákup osiva

Tak nám, milí pěstitelé, zima konečně ukázala svoji skutečnou tvář, ale místo kochání se zasněženou krajinou už většina z vás myslí na jaro. Alespoň tak soudě podle příchozích objednávek osiva jarních obilnin.

Pokud se zrovna chystáte učinit finální rozhodnutí, která odrůda ječmene nebo pšenice vyroste na Vašich polích v tomto roce, následující řádky plné informací o odrůdách zastupovaných firmou BOR, s. r. o., vám mohou být velmi nápomocné.

Jarní pšenice

Ze dvou odrůd jarních pšenic s osinami a v pekařské kvalitě B je novější ta s názvem Cornetto, která byla v ČR registrována v roce 2016 jako poloraný materiál a u níž by se dalo vše shrnout do hesla „výnos bez kompromisů“. Nejen proto, že v průběhu své tříleté registrace naprosto v sortimentu výnosově dominovala, ale tuto svou přednost již potvrzuje i v řadě poloprovozních pokusů a koneckonců i v zemědělské praxi. Výnosnost je také podpořena vynikajícím zdravotním stavem a odolností proti chladu a k tzv. zamazání. Proto ji lze sít hned v nejranějších termínech, popř. ji dokonce zvolit jako přesívkový typ. Na první pohled zaujme velikým zrnem, odolným porůstání i v deštivých žních.

To odrůda Quintus představuje v českých registracích o dva roky starší příběh, nicméně podle pěstitelských předností to vypadá, jako by Quintus stála odrůdě Cornetto modelem. Super výnos je podpořen vynikajícím zdravotním stavem, zejména špičkovou odolností proti klasovým fuzáriím a také velmi široké pěstitelské okno z pohledu různých půdně-klimatických podmínek. Tato polopozdní odrůda velmi dobře snáší setí po obilní předplodině a má veliké líbivé zrno. V Německu je registrována v sortimentu jakosti A, a to zejména díky hodnotě čísla poklesu, obsahu dusíkatých látek a vybraným pekařským parametrům.

Jarní ječmen

Doslova laureátem ocenění pro nejperspektivnější sladovnickou odrůdu jarního ječmene je materiál ze šlechtění společnosti Syngenta s názvem Laureate. Skoro by chtělo při znalosti současného odrůdového spektra sladovnických ječmenů říci, že neexistuje ideál, který by v sobě snoubil špičkový výnos, výborný zdravotní stav (včetně odolnosti padlí travnímu), velmi vysoký podíl předního zrna, a ještě dával záruku nepoléhavosti. A přesto lze v případě této nové odrůdy říci, že „nic není nemožné“. Máme tu špičkový materiál, který je nejen agronomicky zajímavý, ale který disponuje navíc velmi vysokou sladovnickou kvalitou, která je vyjádřena na stupnici pro USJ stupněm 7,8. Co by za toto číslo některé věhlasné sladovnické odrůdy daly?

Velmi žádanou sladovnickou odrůdou určenou zejména pro německý trh je již zavedená odrůda Grace, která v sobě snoubí velmi vysoké výnosy, nepoléhavost, vysoký podíl předního zrna a plasticitu. Kdo ji jednou vyzkoušel, většinou již nechce opustit.*

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

Ing. Michaela Kadlíková

BOR, s. r. o., Choceň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *