Jarní optimalizace porostů řepky

Současný stav porostů řepky napříč republikou se výrazně liší v závislosti na datu setí. Brzké výsevy unikly přívalům srážek během měsíce září, které negativně zasáhly do růstu a vývoje řepky. Na některých lokalitách dokonce nadstandardní množství srážek zcela znemožnilo pozdější termíny výsevů řepky. Výsledkem jsou často řídké nevyrovnané porosty, u nichž vlivem podmínek během podzimu došlo k přerůstání listů. Z mnoha lokalit byl navíc hlášen nebývale silný tlak Phoma lingam. Bude proto velice důležité se na tyto podmínky dobře připravit a optimalizovat stav porostů jarními ošetřeními. U porostů bude vedle ochrany před chorobami potřeba podpořit vývoj kořenového systému, prorůstání a vývoj postranních větví, regulovat výšku porostu, sjednotit kvetení a vyrovnat dozrávání šešulí pro maximálně snadnou sklizeň.

Společnost Syngenta na základě mnohaletých pokusů doporučuje jarní aplikaci azolového fungicidu Toprex s výraznými morforegulačními účinky. Přípravek Toprex kombinuje silné preventivní a kurativní účinky systemické účinné látky difenoconazole spolu s morforegulačními účinky účinné látky paclobutrazole.

Právě účinná látka paclobutrazole zajišťuje zkrácení porostu, podporu větvení rostlin a omezuje jejich poléhání. Paclobutrazole patří do skupiny triazolů a je inhibitorem syntézy sterolu a giberelinů, které jsou zodpovědné za prodlužovací růst buněk a potažmo stonku. Omezením hladiny giberelinů dochází vlivem omezeného růstu buněk ke zpevnění buněčných stěn a tím také ke zvýšení pevného stání rostlin.

Přípravek Toprex lze aplikovat na jaře ve vývojovém rozpětí řepky od prvního viditelného internodia (BBCH 31) až po spatření hlavního květenství shora uprostřed nejvyšších listů (BBCH 51). Pokud nemáme optimálně založený porost řepky – mezerovitý, nevyrovnaný, vývojově opožděný nebo také ve špatném zdravotním stavu, je vhodné aplikovat
přípravek Toprex ihned na začátku vegetace. Tím dojde k maximální podpoře prorůstání postranních větví, a to v přírůstku o 1,25 až 2 větve na rostlinu, který se již významně podepíše na výnosu. Vedle samotného zpevnění stonku se vlivem vyššího navětvení mohou jednotlivé větve lépe spojit, a tak se omezí jejich pohyb. Kompaktní porost pak lépe odolává nepříznivému počasí a praskání šešulí způsobené pohybem rostlin je redukováno na minimum.

Paclobutrazole také podporuje vývoj mohutného kořenového systému, který zajišťuje dostatečný příjem vody a živin i v nepříznivých podmínkách sucha. Ve fotosyntetizujících orgánech dochází na buněčné úrovni k nárůstu počtu chloroplastů i fotosyntetických pigmentů v nich obsažených a následně také k nárůstu hladiny produktů fotosyntézy, které mohou být směrovány do generativních orgánů a přispět k navýšení výnosu. Vlivem regulace výšky rostlin má světlo lepší přístup i do spodních pater rostliny, což následně pozitivně působí na tvorbu šešulí.