Jaký herbicid zvolit do kukuřice?

V kukuřici můžeme řešit ochranu proti plevelům před jejím vzejitím (preemergentní aplikace) anebo až po něm (časně postemergentní, postemergentní aplikace). Dříve se dávala přednost preemergentním aplikacím. Změnou klimatických podmínek, kdy převládají teplá a suchá jara, se kukuřice stále častěji ošetřuje ve fázi jednoho až tří pravých listů, tedy časně postemergentně.

Limitujícím faktorem tohoto ošetření bývá fáze ježatky kuří nohy. Pokud má ježatka kuří noha tři pravé listy a více, je lepší udělat plně postemergentní ošetření kukuřice. Postemergentní ošetření kukuřice je zaměřeno hlavně na likvidaci trávovitých plevelů a přerosté  ježatky kuří nohy, ale také pomůže zlikvidovat celou řadu dvouděložných plevelů, které se v porostu vyskytují.

Ošetření před či po vzejití

Ideální je nákup herbicidu, jejž můžete použít prakticky celou vegetaci. Podle daných podmínek se rozhodnete kukuřici ošetřit buď před vzejitím, či po něm. Mezi takové herbicidy patří Lumax. Jeho dokonalá kompozice tří účinných látek (37,5 g/l mesotrione + 375 g/l S-metolachlor + 125 g/l terbuthylazine) vám zaručí silný a dlouhodobý reziduální účinek proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům.

Účinná látka mesotrione je přijímána listy i kořeny a v rostlinách se šíří akropetálně a bazipetálně. Působí na rostlinný enzym HPPD, který zablokuje a zastaví se tak tvorba karotenoidových barviv. Účinek můžeme pozorovat za pět až sedm dní, kdy se začínají vybělovat listy a meristematická pletiva plevelů nekrotizují. Po dvou týdnech pak dochází k odumření zasažených plevelů.

S-metolachlor se dostává do rostlin koleoptylem, klíčky a kořeny plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk.

Účinnou látku terbuthylazine přijímá hlavně koleoptyle, klíčky a kořeny rostlin. Způsobuje inhibici fotosystému II, blokaci Hillovy reakce v chloroplastech, destrukci buněčných stěn a membrán. Na postižených plevelích se nejprve objevují nekrózy a chlorózy listů, poté odumřou.

Pěstitelé, kteří používají Lumax na svých polích, oceňují jeho velice silný retardační účinek na pcháč rolní a to, že dokáže zlikvidovat opravdu široké spektrum jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů (viz tabulka). Velmi dobrou zkušenost zaznamenali také při použití Lumaxu za sucha.

Spektrum účinku herbicidu Lumax při preemergentní a postemergentní aplikaci

Na přiložených fotografiích z loňského roku můžete porovnat účinnost herbicidu Lumax v dávce 3,5 l/ha s neošetřenou kontrolou.

Kukuřice ošetřená herbicidem Lumax (3,5 l/t), lokalita Suchdol 25. 5. 2020

Neošetřený porost kukuřice, lokalita Suchdol 25. 5. 2020

Výsledky pokusu

Pokus byl vedený docentem Ing. Miroslavem Jursíkem, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Kukuřice (odrůda Conexxion) byla vyseta 15. dubna 2020. Časně postemergentní aplikace přípravkem Lumax byla provedena ve stadiu dvou pravých listů kukuřice dne 5. května 2020, kdy se na pozemku hojně vyskytovala ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, merlík bílý, durman obecný, bažanka roční, mračňák Theophrastův a opletka obecná. Ježatka kuří noha a merlík bílý byly v době aplikace ve fázi dvou pravých listů, ostatní plevele převážně ve fázi prvního pravého listu. Teplota vzduchu při aplikaci byla 14 °C a povrch půdy byl suchý. Průměrná biologická účinnost se hodnotila ve dvou termínech (20. května a 25. června 2020) a pohybovala se od 98,7 do 100 %. Excelentní účinek na likvidaci plevelů se projevil i do tvorby výnosu. Na variantě ošetřené herbicidem Lumax dosáhl výnos zrna 14,09 t/ha a byl statisticky průkazně vyšší oproti neošetřené kontrole (9,1 t/ha).

Na základě výše popsaných skutečností vám mohu herbicid Lumax k ošetření kukuřice vřele doporučit.*

Ing. Renata Salavová

Syngenta Czech

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *