Jak dosahovat vyšších výnosů cukrovky

Cukrové řepě se na našich polích v loňském roce obdobně jako v předchozí sezóně dařilo hůře než v dřívějších mnohem úspěšnějších ročnících. Výsledky cukrovarnické kampaně skončily daleko za očekáváním. Díky nižší produkci způsobené suchem se zkrátila délka řepné kampaně a vyrobilo se méně cukru, než se předpokládalo.

Poslední cukrovarnická kampaň v Čechách trvala jen 111 dní. Na kratší kampani se podílely nejen nižší výnosy, ale také menší výměra cukrovky. Plocha cukrové řepy v na českém území loni dosáhla pouze 35,5 tisíc hektarů. Množství informací o pěstování a zpracování cukrové řepy zaznělo na únorovém semináři pro pěstitele cukrovky v Kočí u Chrudimi.

S  přednáškou zaměřenou na shrnutí výsledků posledního ročníku z hlediska pěstování a zpracování cukrovky v Čechách a výhledy komodity pro další rok vystoupil Ing. Jaroslav Verfl ze společnosti Tereos TTD, a. s. Průměrný hektarový výnos českých pěstitelů loni dosáhl mírně nad sedmdesát tun v přepočtu na šestnáctiprocentní cukernatost. Cukrové řepy se na českém území v uplynulé cukrovarnické kampani zpracovalo jen 2,4 miliónu tun při přepočtu na standardní šestnáctiprocentní cukernatost.

Kvůli horší loňské sklizni cukrové řepy zůstala výroba cukru daleko za očekáváním. Cukrovary Tereos TTD v poslední kampani vyprodukovaly jen 310 tisíc tun bílého cukru. Kromě nižší výroby cukru se nízká produkce cukrovky v poslední kampani negativně odrazila i na výrobě pelet a surového lihu. Výroba lihu dosáhla 557 tisíc tun a pelet se vyprodukovalo 74 tisíc tun.

Výnosy cukrové řepy lze různými způsoby navyšovat. Vyšších výnosů se dosahuje při časném setí a pozdní sklizni, při důkladném potlačování plevelů, chorob a škůdců. Nemalý význam má také optimalizace hnojení.

Informace z pokusů pro Řepařskou komisi na semináři přednesl Ing. Jaromír Chochola, CSc., z Řepařského institutu, spol. s r. o. Každoročně pokusy s cukrovou řepou probíhají na šesti lokalitách Straškov, Bezno, Všestary, Vyšehořovice, Sloveč a Bylany. Nejprve Ing. Chochola připomněl průběh loňské vegetace, která nebyla pro cukrovou řepu příznivá. Podle něj největší problém představoval nedostatek vláhy. Teplota v červnu o pět až šest stupňů převyšovala dlouhodobý průměr.

Na našem území za vegetace cukrovky pršelo nerovnoměrně. Západní část Čech trpěla vyšším nedostatkem srážek. Rostliny cukrovky nevytvořily dostatečně velké listové růžice. Kromě malého chrástu díky nedostatečnému zapojení porostům škodilo pozdní zaplevelení.

 

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

Praha

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 4/2020.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *