Jak dále v intenzivním pěstování obilnin?

Na tuto otázku hledali odpovědi odborníci v rámci sympozia společnosti Dow AgroSciences s. r. o. Jedním ze současných „strašáků“ pěstitelů nejen obilnin je integrovaná ochrana rostlin. Ing. Michal Hnízdil z Ministerstva zemědělství hovořil o této problematice s optimistickým nadhledem. Upozornil, že integrovaná ochrana rostlin (IOR) v praxi ve světě funguje od sedmdesátých let 20. století. Nejde tedy o nic nového, doposud však nebyla aplikace IOR vynucována obecně platnou legislativou. Pozitivní je, že česká i unijní legislativa obsahuje velmi pružnou interpretaci závaznosti IOR.

V České republice převzal kontrolu nad plněním osmi obecných zásad IOR stanovených vyhláškou č. 205/2012 Sb. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Systém kontroly je založen na bodovém hodnocení míry zavedení obecných zásad IOR. Podle Ing. Hnízdila není tento bodový systém špatný, ale měl by primárně sloužit ne k odhalování nedodržení zásad, ale k monitoringu dosaženého pokroku při zavádění integrované ochrany rostlin v zemědělské a lesnické praxi. Na integrovanou ochranu rostlin by pěstitelé mohli nahlížet jako na příležitost, jak si rozšířit spektrum prakticky využívaných metod ochrany rostlin, domnívá se odborník. Jak také uvedl, v současné době není IOR součástí cross compliance.

V roce 2014 byla spuštěna internetová databáze ÚKZÚZ Rostlinolékařský portál, kde uživatelé naleznou kompletní informace o možnostech využití IOR v polních plodinách. Podle Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze je silnou stránkou portálu přehled chemické ochrany, která je nedílnou součástí IOR. Vliv přípravků na životní prostředí je uváděn pomocí semaforu – od nejrizikovějších s červeným označením přes žluté až po zelené označení, které vypovídá o tom, že přípravek je příznivý pro danou oblast a nepotřebuje zvláštní opatření pro aplikaci.

V rámci odborné akce představil také Ing. Petr Portych z firmy Dow AgroSciences systém ochrany obilnin. V portfoliu přípravků této firmy určených do obilnin přibyly tři novinky. Dvě – Fixator a Skeleton – nalezneme v segmentu regulátorů růstu a vývoje, Bell Pro je nový fungicid.

Fixator (trinexapac-ethyl 250 g/l) se aplikuje v prvním až druhém kolénku proti polehnutí obilnin. Zkracuje porost, zesiluje stéblo, pozitivně se odráží i na mohutnosti kořenového systému. Registrován je v dávce 0,4 až 0,6 l/ha do ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene, žita, tritikale a ovsa.

Skeleton je kombinace dvou růstových regulátorů (mepiquat 228,86 g/l, prohexadione 42,39 g/l) vhodná pro regulaci od konce odnožování až po naduření listové pochvy. Podle Ing. Portycha je v systému Dow AgroSciences ideální pro konečnou regulaci porostu. Registrován je v dávce 1,5 l/ha do ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita a tritikale.

Bell Pro (boscalid 233 g/l, epoxiconazole 67 g/l) je díky účinné látce z nové skupiny SDH inhibitorů (boscalid) vhodný pro antirezistentní management. V pšenici je registrován proti braničnatce pšeničné a rzi pšeničné, v ječmeni pak proti hnědé skvrnitosti ječmene, v dávce 1,5 l/ha.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec a časopisy Úroda a Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *