Jak dál v semenářství trav

Pěstování trav na semeno je tradičním odvětvím rostlinné produkce v České republice, s bezmála stoletou tradicí. Je však také činností náročnou, vyžadující technologické zázemí i potřebné znalosti a zkušenosti. Je ale také – při dosažení vyššího než průměrného výnosu – aktivitou vysoce rentabilní. Jaký je současný stav semenářství trav v České republice?

Trávy na semeno se v současné době pěstují na ploše kolem devíti tisíc hektarů a produkce činila v roce 2016 necelých 6,5 tisíce tun.  Již naši staří učitelé, zkušení travináři, připomínali, že pro vývoj travního semenářství je typická sinusoida, tj. pravidelné střídání vzestupu a poklesu ploch i produkce. Po vrcholu (rozsahu pěstitelské plochy i celkové produkce) v roce 2007 však došlo vlivem nejrůznějších faktorů k postupnému poklesu těchto hodnot. Ukazuje se, že návrat k tomuto stavu bude velmi obtížný.

 

Bohatá druhová skladba

Pro současné domácí travní semenářství je typická bohatá druhová skladba. Jsme v tomto směru skutečně světovou raritou. Pěstujeme totiž více než dvě desítky druhů trav. Rozhodujícími druhy jsou především bojínek luční, Festulolium, jílek hybridní, obě formy jílku mnohokvětého, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční a kostřava rákosovitá. Posledně jmenovanému druhu patří v současné době 92 % ploch trav na semeno. Proporce těchto druhů se v jednotlivých letech příliš výrazně nemění. Z tzv. ostatních druhů trav zaujímají největší plochy srha laločnatá, lipnice luční, psineček veliký a ovsík vyvýšený.

Čeští a moravští farmáři pěstují velké množství odrůd (kolem 240) registrovaných nejen v České státní odrůdové knize, ale i v Evropském katalogu.*

 

Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Více si můžete přečíst v časopisu Farmář 6/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *