Integrovaná ochrana lnu setého olejného

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., z AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk shrnul ve svém příspěvku v lednové Úrodě zásady integrované ochrany lnu setého olejného. Jako u všech ostatních plodin lze i u lnu používat nepřímé metody nechemické regulace škodlivých organismů jako jsou: regulace škodlivých činitelů v předplodině, střídání a rajonizace plodin, kvalitní zpracování půdy a předseťová příprava, výběr vhodné odrůdy, správná signalizace škodlivých činitelů a stanovení prahů škodlivosti a další.

Vhodné pěstitelské opatření, které lze považovat za nepřímé potlačení nežádoucích plevelů, je především dokonale provedená orba a na jaře navazující precizní předseťová příprava půdy, která likviduje vzešlé dvouděložné plevele. Zároveň by mělo dojít pečlivým vláčením k odstranění případně se vyskytujících oddenků pýru.

Vzhledem k situaci, kdy na většině polí v České republice je relativně vysoká zaplevelenost, není možné, aby pěstitelé olejného lnu mohli vynechat odpovídající odplevelující opatření. Prakticky všichni pěstitelé lnu provádí první herbicidní zásah až po vzejití rostlin. Při aplikaci postemergentních herbicidů proti dvouděložným plevelům, by se rostliny lnu měly nacházet ve fázi stromečku, tedy ve výšce 5–12 cm, maximálně však 15 cm.

Graminicidní ošetření porostů lnu se zpravidla provádí až po zásahu proti dvouděložným plevelům, protože registrované graminicidní přípravky vykazují velmi dobrou selektivitu vůči rostlinám lnu i v pozdější fázi růstu. Ošetření je však vhodné provádět v době, kdy porost lnu nezakrývá cílové plevele. Mezi aplikací herbicidů proti dvouděložným a jednoděložným plevelům je nutný odstup nejméně čtyři dny.*

V Úrodě č. 1/2019 na str. 22 naleznete další informace týkající se chorob a škůdců lnu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *