Integrovaná ochrana kmínu kořenného

Kmín kořenný je významnou minoritní komoditou českého zemědělství, která přitahuje zájem pěstitelů. Efektivita jeho pěstování je závislá především na tržní poptávce, na dodržování zásad správné agrotechniky a na ochraně proti škodlivým činitelům. Problematika chemické ochrany minoritních plodin obecně je komplikovaná skutečností, že se ocitly mimo hlavní komerční pozornost výrobců přípravků na ochranu rostlin.

Prakticky to znamená, že pěstitelé kmínu nemohou využít moderních a efektivnějších přípravků k ochraně rostlin a jsou nuceni nezřídka aplikovat starší přípravky registrované v 80.–90. letech minulého století. Zároveň se snižuje počet registrovaných přípravků do těchto plodin. Případným použitím neregistrovaných přípravků se pěstitelé dopouštějí porušení závazných předpisů o ochraně rostlin a z toho vyplývajících rizik a postihů.

Vzhledem k tomu, že rostliny kmínu kořenného obecně poměrně dlouho vzcházejí, přibližně 14 až 21 dnů po setí, je nutné provést preemergentní herbicidní ochranu proti jednoletým dvouděložným a některým jednoděložným plevelům. V současné době je pro preemergentní použití v kmínu kořenném registrován pouze herbicid Bandur v dávce 3–3,5 l/ha. Po vzejití rostlin kmínu lze jako opravný či spíše doplňující herbicidní zásah použít širokospektrální herbicid Laudis v registrované dávce 2,25 l/ha. Tento přípravek je možno aplikovat pouze v prvním roce vegetace kmínu a nelze ho použít po přezimování v roce sklizňovém.

Kmín kořenný napadá také řada chorob a škůdců, jejich bližší specifikaci naleznete v časopise ÚRODA č. 1/2019 na str. 52 v článku Ing. Antonín Vaculík, Ph.D. z AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *