Insekticidní ochrana ozimé řepky v podzimním a časně jarním období

V minulých pěti letech nastaly v celé České republice problémy s ochranou porostů řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. Již pět let je zakázáno v Evropské unii používat insekticidní mořidla na bázi účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam při pěstování ozimé řepky a dalších plodin. Z původního zákazu na omezenou zkušební dobu se stal postupem doby zákaz časově neomezený, rozšířený prakticky na všechny plodiny. Očekávalo se, že toto opatření může způsobit těžkosti při ochraně vzcházející řepky proti některým škůdcům v podzimním období. Tak velký rozsah problémů při zakládání porostů se však nepředpokládal.

Průběh počasí a zákaz účinných mořidel přispěly ke skokovému zvýšení používání insekticidů po celé podzimní období. V důsledku toho narůstala po celou dobu rezistence škůdců k používaným insekticidům.

Jak uvádí v únorovém vydání časopisu Úroda doc. Ing. Jan Kazda a kolektiv z České zemědělské univerzity v Praze, problémy se škůdci přetrvávaly i v podzimním období roku 2018. V suchých oblastech poškozovaly vzcházející porosty dospělci drobnějších dřepčíků rodu Phyllotreta i dospělci dřepčíka olejkového. Larvy dřepčíka olejkového se sice v porostech v průběhu podzimu objevovaly, ale jejich výskyt nezpůsoboval výraznější škody. Výskyt květilky zelné na kořenech řepky byl zejména v suchých oblastech nižší než v minulých letech. Na Moravě se objevilo významné poškození od malých housenek zápředníčka polního. Nejzávažnější podzimní poškození však podobně jako v předchozích letech způsobila sáním mšice broskvoňová. V roce 2018 se objevila ve velkém množství na vzrostlých porostech řepky později než v předchozích letech v průběhu listopadu. Podle regionů mšice poškodily 30–100 % rostlin v porostech a přestože byly rostliny vzrostlé a silné, způsobily značné škody sáním.

Termíny výskytu prvních jarních škůdců krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého jsou v posledních letech proměnlivé. Podle průběhu teplot se první dospělci mohou vyskytnout již koncem února, ale škodlivé výskyty se mohou protáhnout až do poloviny dubna, tedy do začátku květu řepky. Na Katedře ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze odborníci sledují již tradičně účinnost aplikací insekticidů proti hlavním škůdcům řepky během jarního období. Zajímavé výsledky byly získány právě při pokusech s ochranou proti oběma druhům krytonosců v pěstitelském roce 2017/2018. Tyto výsledky a další informace přináší článek doc. Ing. Jana Kazdy a kolektivu z České zemědělské univerzity v Praze, zveřejněný v časopise Úroda (2/2019, str. 26–30).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *