Inovace technologie racionálního hnojení cukrové řepy

Cukrová řepa se vyznačuje dlouhou vegetační dobou a vyššími nároky na výživu. Limitující ve výživě rostlin je převážně dusík a také síra. Tyto živiny jsou v půdě značně mobilní a není vhodné je dodávat předzásobně. V užívaných postupech hnojení dusíkem v plné dávce před setím cukrovky dochází k nižšímu využití aplikovaného dusíku rostlinami.

Tématem se zabývá v Úrodě č. 10/2020 spolu s dalšími autory Ing. Tomáš Javor, DiS., ze společnosti Agroeko Žamberk spol. s r. o. Jak připomíná, využití je sníženo malými nároky rostlin na dusík v první polovině vegetace. Po tuto dobu podléhá v půdě aplikovaný dusík i síra imobilizaci a při dostatku srážek vyplavování. Využití dusíku i síry ve výživě rostlin lze zvýšit dělenou celkovou dávkou dusíku před setím a po vzejití nebo pouze aplikací dusíku a síry po vzejití. Dávky je účelné co nejvíce upřesnit optimalizací nejlépe pomocí diagnostických metod výživy rostlin. Diagnostikovanou potřebu přihnojení porostu dusíkem (dusíkem se sírou) umožňují generalizovat rozšiřující se optické, navigační a komunikační technologie do variabilních dávek, tedy cíleně podle vyskytujících se zón heterogenity výživného stavu porostu. Inovace technologie hnojení cukrovky dusíkem a sírou je vyvíjena v podpořeném projektu „Spolupráce“ Programem rozvoje venkova ve Východolabské tabuli v podniku Agrodružstvo Klas.

Jak autoři uvádějí v závěru, vyvíjená technologie řízené aplikace dusíkatých hnojiv poskytuje další stupeň upřesnění optimalizace hnojení a umožňuje úsporu nákladů na dusíkatá hnojiva až 615 Kč/ha. Je založena na využívání diagnostických metod výživy rostlin, upřesnění potřeby hnojení deficitní sírou a pořízení inovativní aplikační linky obsahující optické senzory pro nepřímé stanovení výživného stavu rostlin dusíkem v reálném čase aplikace a nezbytně navazující navigační a komunikační systémy. Technologie pracuje ve strategii vyrovnání vyskytujících se rozdílů ve výživném stavu rostlin v porostu dusíkem společně se sírou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *