Ideální kombinace pro kukuřici

Kukuřice zaznamenala i v roce 2014 nárůst plochy, na které se pěstovala. Přestože stále patří k plodinám, jež vyžadují v rámci ochrany méně vstupů, loňský rok vzhledem k deštivému průběhu léta a přelomu podzimu způsobil pěstitelům problémy. Hlavním tématem nejen v České republice, ale také v okolních zemích byly mykotoxiny a jejich historicky prakticky největší výskyt ve sklizené produkci.

Mykotoxiny jsou samozřejmě úzce spjaty s výskytem fuzarióz, které mají svůj původ v kukuřici rozložen do několika fází růstu. Všeobecně se za nejvýznamnější vliv vzniku infekce považuje poškození rostlin larvami zavíječe kukuřičného v kombinaci s vlhčím průběhem počasí a také horší vitalitou rostlin způsobenou stresovými podmínkami v průběhu celé vegetace.

Insekticid a fungicid najednou

Společnost Syngenta úspěšně zaregistrovala začátkem roku 2015 nový insekticid Ampligo, který díky svému účinku na zavíječe i dospělce bázlivce nabízí nové možnosti komplexní ochrany kukuřice proti škůdcům. Pokud se tyto výhody navíc spojí s novinkou loňského roku fungicidem Quilt Xcel, máme k dispozici opravdu komplexní řešení. Přímo se nabízí tuto kombinaci přípravků popsat slovy: „choroby, škůdci, vitalita rostlin, výnos a kvalita jedním tahem“.

Quilt® Xcel je dvousložkový systemický fungicid (ú. l. azoxystrobin + propiconazol) s kurativním a preventivním účinkem a širokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici. Díky pozitivnímu vlivu na fyziologii rostliny umožňuje také maximalizovat výnosový potenciál kukuřice. Přípravek Quilt Xcel dokáže bezpečně regulovat všechny významné listové choroby kukuřice. Navíc vykazuje velmi významný vedlejší účinek na původce fuzarióz, čímž napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v kukuřici.

Ostatní přínosy přípravku Quilt® Xcel pro pěstitele

Quilt®Xcel umožňuje rostlinám lépe zvládat stres ze sucha i ze zamokření. Za sucha zpomaluje ztráty vody, pomáhá kukuřici tolerovat období sucha prostřednictvím lepšího hospodaření s vodou. V období s nadbytkem vody pomáhá kukuřici odolávat stresu ze zamokření prostřednictvím širokospektrální účinnosti na choroby a podporou tvorby silnějšího a hlubšího kořenového systému pro lepší příjem živin.

 • Quilt®Xcel umožňuje rostlinám „provozovat“ fotosyntetický aparát po delší dobu. Tím prodlužuje dobu aktivní vegetace a zvyšuje výnos a kvalitu.
 • Quilt®Xcel umožňuje kukuřici maximalizovat příjem sluneční energie s následným „přetavením“ do podoby zrna. Palice jsou větší, s větším množstvím zrn, která lépe vyplňují vřeteno. Jenom dvě až tři zrna navíc v palici, což je asi 1–1,5 gramu, umožní dosáhnout výnosu vyššího o 0,1 tuny z hektaru.
 • Quilt®Xcel pomáhá k vytvoření pevnějšího stébla s nižší náchylností k poléhání, což umožňuje následně efektivnější sklizeň s menšími ztrátami. Pomáhá kukuřici odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, hlavně silnému větru v závěru vegetace. Efektivnější sklizeň nepolehlého porostu znamená lepší využití techniky, úspory paliva a lepší využití pracovního času.
 • Kurativní a preventivní kontrola širokého spektra chorob prostřednictvím dvou účinných látek včetně vedlejšího vlivu na fuzária a produkci mykotoxinů. Mobilita účinných látek v rostlině zajišťuje ochranu přímo nezasažených částí rostliny i nových přírůstků. Širokospektrální účinnost na patogeny umožňuje aktivně snižovat množství mykotoxinů v zrnu i v siláži, čímž Quilt® Xcel napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.
 • Přípravek Quilt Xcel lze aplikovat i v raných fázích růstu kukuřice, přesněji od BBCH 30, což je počátek prodlužovacího růstu a u různých hybridů k němu dochází zhruba od fáze 9.–11. pravý list. Tato fáze aplikace je tedy dostupná i pro nižší postřikovače.

Ampligo vyřeší zavíječe i bázlivce

Ampligo® vyřeší zavíječe kukuřičného i bázlivce kukuřičného jednou ranou. Současná foliární insekticidní ochrana kukuřice je založena především na kontrole zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a v poslední době také dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Tito škůdci však z biologického hlediska patří do odlišných skupin a jejich výskyt a škodlivost v porostech kukuřice jsou odlišné. Proto je také nezbytné sledovat nálety obou těchto škůdců (jsou termínově rozdílné) a uzpůsobit termín aplikace podle toho, na kterého škůdce chceme primárně zacílit. Společnost Syngenta pěstitelům kukuřice nabízí univerzální a velmi spolehlivé řešení obou těchto škůdců jedním přípravkem. Je jím Ampligo, který jako jediný insekticid na trhu proti zavíječi obsahuje dvě účinné látky. Díky registraci začátkem roku 2015 již bude pěstitelům plně k dispozici.

Ampligo® je dvousložkový insekticidní přípravek (ú. l. chlorantraniliprol + lambda-cyhalothrin) s nízkým dávkováním a flexibilním použitím. Je určen pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice.

Kombinace rychlého nástupu účinku a dlouhodobého reziduálního působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice v období letních měsíců. Ampligo® nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami, a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Ampligo® obsahuje moderní formulaci stabilní suspense mikrokapsulí se ZEON technologií.

Téměř každý pěstitel kukuřice ví, že pokud dojde ke škodám od larev zavíječe, vzniká vstupní brána pro infekci kukuřice houbami rodu Fusarium. Tyto houby pak následně produkují mykotoxiny a jejich obsah se negativně projeví nejen při zkrmování siláže dobytku, ale také v zrnu či sníženým výkonem mikroorganismů zodpovědných za produkci metanu v bioplynových stanicích. Další škody, které může způsobit bázlivec kukuřičný (pokud pomineme jeho hlavní škodlivost na kořenech), je požírání blizen dospělci. Takto poškozené porosty mají neopylená zrna v klasech, čímž výrazně klesá produkce škrobu (to je méně energie), a tím se významně snižuje rentabilita sklizených porostů, ať už jde o kukuřici na krmení, bioplyn či na zrno. Z těchto důvodů je důležité ochranu proti škůdcům nepodcenit.

Hlavní přínosy přípravku Ampligo

 • Kontrola obou hlavních škůdců kukuřice v období květu a dozrávání
 • Flexibilní načasování aplikace
 • Dlouhodobý reziduální účinek
 • Kontrola všech stadií zavíječe kukuřičného (dospělci, larvy i vajíčka)
 • Snížení obsahu mykotoxinů v zrnu a siláži
 • Snížení rizika neopylení z důvodu požerků blizen od dospělců bázlivce kukuřičného (ztráty na úrodě, energii do bioplynových stanic a siláže)

Dávky v tank-mixu

Společnost Syngenta doporučuje pro maximální efektivitu a snížení mechanického poškození kukuřice použít tank-mix obou zmíněných přípravků ­Quilt®Xcel (1 l/ha) a Ampligo (0,2 l/ha). Zkušenosti ze suchých, teplých a také chladnějších, vlhčích lokalit v České republice ukazují pozitivní vliv na výnos a kvalitu kukuřice.

 

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.

Syngenta Czech

 

Foto:

Fuzariózy kukuřice často vznikají kolem poškození způsobených zavíječem

Palice kukuřice silně napadená dospělci bázlivce kukuřičného

Rostlina kukuřice zlomená po poškození housenkou zavíječe kukuřičného

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *