Hraboš se dále množí

Populace hraboše dále rostly i v průběhu listopadu. Ukazuje to monitoringu výskytu škodlivých organismů, který vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Problémy s přemnoženými hraboši přetrvávají na Moravě přetrvávají, objevují i vyšší počty v celé řadě českých okresů.

Úřad dále informuje, že největší poškození zaznamenaly porosty ozimé porosty seté po řepce s minimálním zpracováním. Tam, kde proběhlo zpracování půdy nad 20 cm se poškození hrabošem oddálilo, ale i na těchto pozemcích nakonec docházelo v průběhu listopadu ke kolonizaci, která v celé řadě případů nakonec dosáhla podobné hustoty jako na pozemcích zpracovaných minimalizací. Průběh počasí prozatím hrabošům přeje. Populace poklesly v listopadu v Jihomoravském kraji (z řádu tisíce procent škodlivosti, na šest set), ale v ostatních okresech Moravy čísla ukazují nárůst (např. Olomoucký kraj). Nárůst populací byl v listopadu detekován ve Středočeském, Jihočeském nebo Plzeňském kraji. Nadprůměrně teplý listopad společně s dostatkem potravy a omezené regulace podpořil další růst populací hraboše. Stále platí, že k přirozenému zlomu populace by tak mohlo dojít až v případě nepříznivých podmínek (holomrazy, absence sněhové pokrývky, případně vydatné srážky, které by zatopily nory).

Trvá i fakt, že největší škody jsou detekovány v jetelovinách a travních porostech, což může významně omezit produkci objemných krmiv pro živočišnou produkci v příštím roce. Značně byly poškozeny též porosty meziplodin a zatravněných pásů – prvků ochrany půdy, což ohrozilo plnění legislativy související s protierozní ochranou.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *