Houbové choroby obilnin v podzimním a zimním období

Výskyt houbových chorob na všech zemědělských plodinách je v první řadě ovlivněn průběhem počasí. Během několika posledních let není výjimkou dlouhý teplý podzim a mírná zima bez sněhové pokrývky. Původci houbových chorob obilnin patří buď mezi vřeckovýtrusé houby (Ascomycota), nebo do skupiny stopkovýtrusých hub (Basidiomycota). Řada z nich přežívá na posklizňových zbytcích až několik let a v zimním období vytváří pohlavní stadium, které je zdrojem variability populace patogenu. Pohlavní spory na jaře napadají porost, kde se dále šíří nepohlavními sporami. Tyto informace uvádí ve svém článku zveřejněném v časopise Úroda Mgr. Jana Palicová, Ph.D., a kolektiv z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

V oblastech intenzivního pěstování obilnin je třeba podle odborníků sledovat výskyt chorob na ozimých obilninách již od podzimu, zvláště v případech, kdy v předchozí sezóně došlo ke zvýšenému výskytu. V těchto oblastech je také doporučeno volit odrůdy s kombinovanou rezistencí k chorobám. Aktuální informace o doporučených odrůdách obilnin lze získat z publikací Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Autorky článku dále doporučují používat mořené osivo, dbát na osevní postupy a volit spíše pozdější termín setí. Zpravidla se podle nich na podzim a v zimě proti houbovým chorobám obilnin nezasahuje, chemická ochrana není rentabilní. Dojde-li však k masivnímu nárůstu inokula již v podzimních měsících, je na zvážení aplikace fungicidů. U časně setých porostů se někdy již na přelomu února a března setkáváme s viditelnými příznaky například pravého stéblolamu, poté je třeba uspíšit chemickou ochranu, aby byla rentabilní. Úspěšná ochrana obilnin proti houbovým chorobám spočívá především v jejich včasném rozpoznání. Při podezření doporučují autorky článku zaslat vzorky na mykologický rozbor a zjistit původce, aby mohla být přesně zacílena chemická ochrana. Diagnostické laboratoře jsou dostupné po celé republice, například ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV).*

Přehled nejvýznamnějších houbových chorob obilnin, které se vyskytují již od podzimních měsíců, a metody ochrany proti nim přináší zářijové vydání časopisu Úroda (9/2020) v článku Mgr. Jany Palicové, Ph.D., Mgr. Aleny Hanzalové, Ph.D., a RNDr. Veroniky Dumalasové, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *