Hodnocení odrůd chmele s tolerancí vůči Verticillium nonalfalfae

V České republice se v roce 2017 poprvé vyskytla karanténní choroba Verticillium nonalfalfae, která způsobuje vadnutí chmelových rostlin. Tato choroba způsobuje vysoké ztráty v produkci chmele (Lutz K. et al. 2019). V současné době není přímé ochrany proti tomuto patogenu (Radišek S. 2009).

Jak upozorňují Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., a Ing. Jitka Charvátová, z Chmelařského institutu, s. r. o., v Úrodě č. 11/2019, příznaky výskytu Verticillium nonalfalfae byly pozorovány inspektory Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v červenci 2017 na dvou chmelnicích o výměrách 2,65 a 2,54 ha, v Olomouckém kraji v okrese Přerov. Vzdálenost napadených chmelnic byla asi 800 m. Na každé chmelnici bylo napadeno odhadem 15–25 % rostlin. Příznaky zahrnovaly hnědnutí a usychání listů, lodyh a celých rostlin a hnědnutí cévních svazků. Intenzita příznaků byla různá od středních až po vážné, včetně odumírání celých rostlin.
Od roku 2018 je problematika tvorby nových odolných genotypů chmele k Verticillium nonalfalfae řešena v rámci mezinárodního projektu „Tvorba genotypů chmele odolných k Verticilliu nonalfalfae vhodných pro pěstování v České republice i v rámci Evropské unie“ v rámci programu EUREKA. První částí projektu je testace výchozího materiálu pro šlechtění chmele na odolnost k Verticillium nonalfalfae. Na základě testace odrůd chmele na odolnost k Verticillium nonalfalfae se vybraly odrůdy chmele, které vykazují odolnost k této chorobě. V letech 2014 až 2018 se u vybraných odrůd chmele hodnotil výnos chmele a obsah alfa kyselin, včetně jejich variability. Dosažené výsledky poukazují na to, že odolné odrůdy Cascade, Phoenix a Pilgrim vykazují vysokou variabilitu sledovaných znaků. Z velmi odolných genotypů vykazují v české chmelařské oblasti nejlepší výkonnost a současně i nízkou variabilitu odrůdy Target a Pioneer.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *