Hlasování Evropské komise o glyfosátu opět přesunuto

Evropská komise přesunula hlasování o tom, zda obnoví registraci účinné látky glyfosát. Ve stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva se nesešla kvalifikovaná většina, věc se bude muset znovu projednávat. Pokud rozhodnutí nepadne do konce června, bude muset Evropská komise stanovit přechodná kritéria.

Názory některých institucí na působení glyfosátu na zdraví se minulého období roku rozcházely a měnily. Na počátku roku 2015 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO) glyfosát do skupiny 2A (pravděpodobně kancerogenní). Zařazení do této skupiny se podle IARC používá, když jsou k dispozici omezené důkazy kancerogenity pro člověka a dostatečné u pokusných zvířat. Pod pojmem „omezené důkazy“ se rozumí, že byl pozorován pozitivní vztah mezi expozicí látce a rakovinou, ale nelze vyloučit také jiná vysvětlení pro toto pozorování (zkreslení atd.).
Následně ale koncem roku 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) došel k závěru, že je nepravděpodobné, že by pro člověka představoval rakovinotvorné riziko.
Nejnovější informací je společná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), která konstatuje (kromě jiného), že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval  karcinogenní riziko pro člověka při expozici prostřednictvím potravy, stejně tak za těchto podmínek není pravděpodobné, že by byl genotoxický. Zpráva také konstatuje, že je nepravděpodobné, že by diazinon, který byl též zařazen do skupiny 2A, byl genotoxický. Také je nepravděpodobné, že by byl kancerogenní při expozici prostřednictvím potravy.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *