H2Flo – přípravek pro lepší využití vody

Společnost ICL Specialty Fertilizers je přední světový výrobce hnojiv s řízeným uvolňováním živin, vodorozpustných hnojiv pro listovou výživu a fertigaci, účinných smáčedel a dalších produktů určených ke snadnější a účinnější výživě a péči o zemědělské plodiny. Jedním z top produktů je celosvětově používaný H2Flo.

H2Flo je jedinečná směs povrchově aktivních látek od společnosti ICL. Zajišťuje, aby voda a hnojivo rychleji a účinněji pronikaly půdou. H2Flo je směs surfaktantů (tenzidů), to je povrchově aktivních látek, které snižují povrchové napětí závlahové vody a díky jedinečné technologii usnadňují její vertikální i laterální pohyb v substrátu. Chemicky se jedná o směs ne­iontových kopolymerů. Při použití H2Flo dochází ke značnému snížení spotřeby vody (až o 25 %) a ke zmenšení ztrát, jež vznikají zejména na začátku zavlažování. Produkt lze aplikovat jako počáteční půdní smáčedlo, ale i v průběhu běžného fertigačního cyklu, kde má rovněž pozitivní vliv na distribuci hnojiva v substrátu a tudíž i vyvážené hodnoty EC. H2Flo rovněž funguje jako ideální prevence utužování půdy a vzniku vodoodpudivých míst.

Výhody H2Flo

 • Výrazně snižuje požadavky na zavlažování
 • Umí poutat srážky do půdního profilu a udržet je v kořenové zóně
 • Může být použit v kombinaci s hnojivy
 • Rychle pracuje na všech typech půdy
 • Je účinný v celém půdním profilu, a nejen na povrchu
 • Vynikající penetrační vlastnosti
 • Výrazné snížení potřeby závlahové vody
 • Snížení spotřeby hnojiv
 • Menší spotřeba energie ke spouštění závlah

H2Flo je směs surfaktantů (směs neiontových kopolymerů), přípravek je dodáván v pětilitrových kanystrech s bezpečnostními prvky a etiketou.

Doporučené použití a dávkování

Je uvedeno na etiketě, a to ve třech etapách.

 1. Před zasazením/smáčení pěstebního média 1,2–2,4 l/ha, 1000–2000 litrů
 2. Počáteční aplikace na rostlinu 1,2–2,4 l/ha, 1000–2000 litrů
 3. Měsíční aplikace na rostlinu 0,6–1,2 l/ha, 1000 litrů

Reakce substrátu: okamžitá

Doba působení: až jeden měsíc (je závislé na typu půdy)

Díky pokroku v technologii povrchově aktivních látek dokáže tento produkt vynikajícím způsobem zadržovat a poutat vodu, a proto se z pohledu pěstitelů a zemědělců jedná o dosud nejprogresivnější smáčedlo půdy a substrátu. H2Flo lze aplikovat pomocí kapkové závlahy či závlahy shora, popřípadě mechanizovaným zaléváním s podílem lidského faktoru při nových výsadbách.

Praktické použití H2Flo – příklady

 • Použití H2Flo při zalévání nových výsadeb chmele – Chmelařský institut, s. r. o., Účelové hospodářství Stekník, Lupofyt Chrášťany
 • Použití H2Flo při pěstování cibule a brambor – Agromáčaj Slovensko
 • Použití H2Flo při pěstování brambor – Švédsko
 • Použití H2Flo při pěstování rajčat – USA
 • Použití H2Flo při pěstování chřestu – Francie

H2Flo je novinka v České republice, zatím jediný výrobek tohoto typu v ČR – směs neiontových kopolymerů, podle pokusů u pěstitelů po celém světě, na různých typech plodin prokazatelné ušetření vody, a tím pádem také energie při spouštění závlah, ušetření hnojiv. U pěstitelů chmele prokazatelné zlepšení udržení vláhy u nových výsadeb kořenáčů chmele. U zelinářů lepší vzcházení sadby zeleniny.

Uživatelská jednoduchost aplikace přípravku H2Flo. Velmi snadné přidání do závlahového systému, snadná mísitelnost s hnojivy a biologicky rozložitelný. Podle typu půdy a plodiny ušetření vody, lepší využitelnost živin, snížení energie na provoz závlah. Vyrovnaná úroda, zvýšení výnosu, zlepšení kvality plodů (například větší cukernatost u melounů). Celkově snížení nákladů a lepší ekonomika pěstování i po započtení nákladů na produkt H2Flo.*

 

Václav Kyncl, E-agro s. r. o.

Vít Chmel, ICL SF

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *