Existují odrůdy řepky odolné proti verticiliu?

Nedávno jsem oponoval bakalářskou práci, v níž se vyskytl obrat “odrůdy s deklarovanou odolností vůči patogenu Verticillium longisporum”. Také mezi odbornou veřejností je možné občas podobná vyjádření zaslechnout. Naskýtá se však otázka, zda takové odrůdy skutečně existují, nebo se o nich pouze hovoří? Pojďme se na tento problém podívat podrobněji, uvádí doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin v článku v Úrodě č. 6/2019.

Jak připomíná, Verticilium je běžně používaný pojem pro chorobu označovanou jako verticiliové vadnutí. Rod Verticillium je zastoupen několika druhy, např. V. longisporum, V. dahlie, V. arbo-atrum. Pro řepku má zpravidla největší význam Verticillium longisporum. Tento patogen, v minulosti nepříliš významný, se stal v Evropě v současné době jedním z největších fytopatologických problémů, komplikujících pěstování řepky. Je to způsobeno mimo jiné i tím, že dosud nebyla nalezena žádná dostatečně účinná pesticidní látka (či biologické agens), která by tento problém – na rozdíl od většiny ostatních chorob – uspokojivě řešila.
Zatím se ani nepodařilo objevit jednoznačně použitelný genetický zdroj odolnosti proti tomuto onemocnění a vyšlechtit s jeho pomocí výrazně odolnou odrůdu řepky. Dokládají to výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), kde ani u nově registrovaných odrůd nejsou rozdíly v odolnosti proti verticiliu velké, ať již posuzujeme tyto diference mezi novými odrůdami navzájem, nebo se zaměříme na vztah nových odrůd ke starším kontrolám, resp. srovnávacím odrůdám. Podobnou situaci vidíme i v případě odrůd již dříve registrovaných.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *