Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014–2016

Kontaktní pracoviště FADN realizuje každoroční výběrové šetření ekonomiky zemědělských podniků, které je reprezentativní na úrovni ČR, výrobního zaměření a ekonomické velikosti. Celková produkce podniků specializovaných na polní výrobu je v meziročním srovnání stálá.

Komplexní článek, popisující zjištěné údaje, napsaly do Úrody č. 9/2018 Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., a Ing. Petra Bílá z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Konstatují, že dominantní složkou je produkce rostlinné výroby (85 %), která byla v horizontu posledních tří let také relativně stabilní. Podniky dokázaly překonat výkyvy počasí, které podstatnou měrou ovlivňují množství i kvalitu sklizně. Složení pěstovaných plodin se mírně liší v souvislosti s právní formou podniku nebo jeho ekonomickou velikostí. Celkové náklady podniků tohoto výrobního zaměření stoupají průměrně o 2–3 % ročně. Vysoká úroveň čisté přidané hodnoty podniků vyjádřená na přepočteného pracovníka dokládá úspěšnost výrobního zaměření v rámci systému zemědělství.
V rámci šetření FADN představuje skupina podniků specializovaných na polní výrobu nejpočetněji zastoupené výrobní zaměření (35 % farem ve výběrovém souboru). Pomocí nápočtu výsledků na úroveň České republiky můžeme stanovit, že se podniky polní výroby podílí na produkci zemědělského odvětví 29 %, a zároveň tvoří téměř polovinu (45 %) celkové produkce rostlinné výroby. Uvedené hodnoty jsou dokladem významu hodnoceného výrobního zaměření pro naše zemědělství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *