Ekologické zemědělství v České republice a srovnání s EU

Více než 15 procent zemědělské půdy České republiky je v režimu ekologického zemědělství. Ke konci roku 2019 v České republice ekologicky hospodařilo 4690 farem na celkové výměře 556 tis. ha, což představuje 15,2% podíl na celkové zemědělské půdě vedené v LPIS (respektive 13,2 % celkového zemědělského půdního fondu podle ČÚZK).

Z celkové výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství tvořila v ČR orná půda 16 %, trvalé travní porosty 82 % a trvalé kultury (především sady) necelá 2 %. Struktura užití půdy v EZ odpovídá zemědělské struktuře oblastí, ve kterých se v ČR rozvíjí – 90 % ekologicky obhospodařovaných ploch se nachází v méně příznivých oblastech a 43 % v oblastech s důrazem na ochranu přírody. Naproti tomu v zemědělství celkem patří ČR k zemím s vysokým zorněním, až 70 % zemědělské půdy tvoří orná půda, travní porosty pokrývají 28 % a necelá 2 % připadají na trvalé kultury.

V Evropské unii hospodařilo v roce 2018 ekologicky téměř 328 tisíc farem na výměře 13,8 mil. ha, což představuje 7,7 % zemědělské půdy (podle Evropské komise a nově schválené Strategie od zemědělce ke spotřebiteli – Farm to Fork – by podíl půdy v EZ měl dosáhnout 25 % do roku 2030).

Zemí s největší výměrou zemědělské půdy v EZ je nadále Španělsko s 2,2 mil. ha, následuje Francie a Itálie (každá 2,0 mil. ha), dále pak Německo (více než 1,5 mil. ha). Tyto čtyři země společně tvoří více než polovinu celkové unijní výměry zemědělské půdy v EZ. Zemí s nejvyšším podílem ploch v EZ je v rámci EU dlouhodobě Rakousko, které společně s Estonskem a Itálií zaznamenalo největší nárůst podílu v posledních letech.

Tyto a další informace se dočtete v zářijovém vydání časopisu Úroda (9/2020) v článku Ing. Andrey Hrabalové z Lovíme.bio.*

Komentáře ke článku 2

  • Cocinas

    La agricultura ecológica pega fuerte. En nuestra cocinas sevilla los ingredientes que queremos son cada vez más frescos y naturales. Sin aditivos, sin pesticidas, conservantes y otros compuestos de dudoso origen. Las recetas de cocina que se hacen en las nuevas cocinas son las de antaño con sabor y sustancias naturales y ecológicas.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *