Detekce kombinované odolnosti pšenice pomocí polních infekčních testů

Fungicidní ochrana představuje vysoce efektivní opatření při pěstování pšenice. Pěstování odrůd s vyšším stupněm rezistence však přináší finanční úsporu a příznivý dopad na životní prostředí. Preferovány jsou odrůdy s přijatelnou úrovní rezistence ke komplexu závažných chorob před odrůdami vynikajícími vysokou rezistencí pouze k jedné chorobě.

Kombinovaná rezistence k závažným chorobám pšenice (rzi, hnědé listové skvrnitosti, padlí travní a fuzariózy klasu) byla detekována na základě tříletého hodnocení na více stanovištích v ČR u odrůd ozimé pšenice Simila, Raduza, Baletka, Elly, Turandot, Cimrmanova raná, Dagmar, Dulina a Julie a u odrůd jarní pšenice Seance, Izzy, Alondra a Anabel. Sledována je také odolnost ke snětím, žluté zakrslosti ječmene, chorobám pat stébel a plodomorce plevové.*

 

 Více informací naleznete v dubnovém vydání časopisu Úroda v článku autorů Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Václav Šíp, CSc., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *