Další tradice založena

Na samém jihu Břeclavska, lemována poli a vinohrady, nad nivou řek Kyjovky a Moravy, se spoustou vinných sklepů a národopisným areálem, leží typická podlužácká obec Tvrdonice, která zachovává bohatým folklorním životem lidové tradice. Tradici vinařství rodu Kosíkových, která byla založena před sto lety v Dolních Bojanovicích a pak pokračovala v Mikulčicích, obnovil v této obci, z níž pochází jeho manželka, v devadesátých letech Cyril Kosík, úspěšně v ní nyní pokračuje jeho syn Pavel. O tom, že se jim skutečně daří, svědčí i vítězství v soutěži Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku, které vybojovali před deseti lety.

Jeden ze zakládajících členů ASZ Břeclav Cyril Kosík začal hospodařit brzy po změně režimu, ale tehdy ještě ne na vinicích, nýbrž jako pěstitel cukrovky, zeleniny, kukuřice, obilnin a řepky na zhruba sto hektarech polí.

„Nejprve jsem ale po vystoupení z družstva hned v lednu roku 1990 zamířil na rok pracovat do jednoho rakouského vinařství, což bylo velmi poučné. No a když pak po nějaké době, co jsem se věnoval klasické rostlinné výrobě, přestali porůznu platit odběratelé jako cukrovar či Fruta, přehodnotil jsem zaměření hospodářství a rozhodl se zůstat věrný rodinné tradici,“ říká Cyril Kosík.

Začal vysazovat postupně vinice ve dvou vinařských tratích – Nové Vinohrady v Tvrdonicích a Stará Hora v Týnci, jejichž celková výměra v současné době dosahuje deseti hektarů, a vrhl se na vinařinu. Tak vznikly základy dnes výborně prosperující firmy, do níž pan Kosík dal celé své srdce.

Do původně menšího provozu, který byl zaměřen především na výrobu sudových vín a část hroznů se i prodávala, vložil postupně svou podnikavost, vizi obchodníka a také moderní technologie syn Pavel, který dnes podnik vede.

Vinařství Kosík aktuálně zpracovává veškerou produkci z 36 hektarů vlastních vinohradů, ročně jde o zhruba 180 tun hroznů. „Ty putují do moderní provozovny, kde se z nich pod dohledem technologa zpracovávají metodou řízeného kvašení kvalitní přívlastková vína třinácti odrůd. Lahvovací linku opustí ročně asi 130 tisíc lahví vína,“ informuje Cyril Kosík.

Specializuje se zejména na vína přívlastková, jejichž kvalitu potvrzuje celá řada ocenění z mnoha oblastních, národních i mezinárodních výstav a soutěží.  Společně s kolegy z Vinařské asociace ČR, jejímž je Pavel Kosík členem, se zapojil do projektu Nezávislí vinaři ČR. Jde o ochrannou známku, kterou symbolizuje otisk prstu a jejíž držitelé se zavazují k plnění obsahu Charty nezávislých, ve které se mimo jiné píše: „Naše vína jsou odlišná v chuti i aroma, ale vždy jsou jedinečná jako otisk prstu každého z nás. Vkládáme do nich své sny, zkušenosti, svou lásku, život svůj i našich rodin. Vše, co vyrábíme, děláme s láskou ke svým předkům i našim dědicům. S úctou ke krajině, která nám dává možnost realizovat své sny. Naším mottem je hrdost a pokora!“

A právě Nezávislé vinaře si vybral za své dodavatele supermarket Penny, který nyní nabízí jejich produkci ve svých prodejnách. Kosíkovi mají dále zajištěn odbyt prostřednictvím vinoték, hotelů a restaurací po celé republice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *