Cukrová řepa, plodina s vysokým produkčním potenciálem

Cukrová řepa trvale patří mezi patnáct nejvýznamnějších pěstovaných plodin na světě. Dosahuje dnes více než desetinásobku výnosu cukru oproti počátku svého pěstování před více než 200 lety. Československo bylo řepařskou a cukrovarnickou velmocí, neboť uspokojovalo světovou spotřebu cukru z plných 15 %. Její dnešní postavení již není světové, přesto produkcí 655,5 tis. tun cukru patří Česká republika v Evropě mezi významné producenty. Tyto informace uvádějí odborníci z České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., a Ing. Jaroslav Urban, Ph.D., v článku zveřejněném v časopise Úroda.

Cukrová řepa je podle nich v ČR plodinou s dlouholetou tradicí s relativně dobrými výnosy polarizačního cukru (průměr let 2011 až 2017 je 12 t/ha) a perspektivou jejich dalšího růstu. To jí dává dobré předpoklady obstát v konkurenci s ostatními plodinami a surovinami využívanými na produkci potravin i obnovitelných zdrojů energie. Vysoká produkce energie z hektaru je pro ni další významnou konkurenční výhodou. Aktivní a ekonomicky silný zpracovatel dává záruky prodeje vyrobených produktů.

České řepařství a cukrovarnictví prošlo poměrně významnou restrukturalizací. V současné době cukrovou řepu zpracovává pět cukrovarnických společností se sedmi cukrovary. České řepařství a cukrovarnictví v historii patřilo a v současnosti stále patří k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším oborům hospodářství, věřme, že to bude platit i v budoucnosti, doufají autoři. Dodávají, že vysoké výnosy, kterých  je u této plodiny dosahováno, jsou otázkou celého komplexu agrotechniky, od osevního postupu, výběru odrůd a kvalitního osiva, pečlivé podzimní a jarní přípravy půdy s minimálním počtem operací, řízené výživy až po ochranu a sklizeň.*

Podrobné informace se dočtete v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2018), článek je součástí téma měsíce Luskoviny a okopaniny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *