Cukrová řepa je v krizi, přesto má veliký potenciál

Cenová krize v odvětví cukrovka – cukr stále trvá. Extrémní nadvýroba v EU kampani 2017/2018 související s ukončením cukerních kvót, nemusela mít takové následky, kdyby bylo nadbytečný cukr možno z EU vyvézt. Současně však Indie podpořila domácí výrobu cukru velikými subvencemi a nečekaný export indického cukru vedl k poklesu světových cen. Tyto informace uvádí Ing. Jaromír Chochola, CSc., z Řepařského institutu, spol. s r. o., Semčice v článku publikovaném v časopisu Úroda.

Jak dále informuje, cena cukru v Evropě se postupně přiblížila té světové, pohybuje se už téměř rok blízko 300 eur/t, a to je zhruba 25 % pod hranicí rentability pro všechny významné výrobce. Zhruba ve stejné proporci dopadá pokles cen i na cukrovou řepu. Ztráty mají cukrovary i zemědělci. Sucho v celé Evropě ve vegetaci 2018 snížilo výrobu na úroveň spotřeby, nevedlo však k významnému snížení zásob, a tak ceny cukru nadále stagnují a nedovolují cukrovarům nabídnout vyšší ceny za řepu ani pro kampaň 2019/2020. Přestože cenová krize v odvětví cukrovka – cukr stále trvá, postupně se vyrovnává nabídka a poptávka na trhu s cukrem. Pro cukrovku a cukr 2020/2021 tak vzniká naděje na lepší cenu, domnívá se autor článku. S koncem kvótového režimu a s postupující liberalizací trhu se podle něj ovšem zostřuje konkurence. Pro pěstitele to znamená zvyšovat výnosy a racionalizovat náklady. Výnosový potenciál cukrové řepy v Česku se blíží 20 t/ha, praxe ho využívá na necelých 70 % a pro další zvýšení výnosů je velký prostor. Větší problém je u nákladů, které se pravděpodobně budou zvyšovat s růstem pachtovného, mezd a zejména kvůli hledání náhradních řešení k rozsáhlým restrikcím chemie. Částečným řešením může být nová technologie Conviso Smart, která má potenciál výrazně racionalizovat herbicidní technologii a vyřešit problém plevelných řep, shrnuje na závěr Ing. Chochola.*

Více informací přináší článek Ing. Jaromíra Chocholy, CSc., z Řepařského institutu, spol. s r. o., Semčice v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *