Čistá řepka se zvýhodněnými balíčky

Jedním ze základních předpokladů úspěšného pěstování řepky je dostatečná regulace plevelů, které mohou porostům konkurovat a sloužit jako hostitelské rostliny pro patogenní organismy. Včasná preemergentní aplikace herbicidů poskytuje nejlepší způsob pro kontrolu problematických plevelů, jako jsou rozrazily, violky, kokoška pastuší tobolka a penízek rolní.

Vedle již zmíněných plevelných druhů může také významné škody napáchat výdrol předplodiny a vytrvalé plevele. Dále je potřeba regulovat plevele, které škodí až na jaře v době svého prodlužovacího růstu. Do této skupiny patří především heřmánkovité plevele, svízel přítula, úhorník mnohodílný, mák vlčí a chrpa modrá.

Balíček Brasan Teridox Pack

Pro zmíněné účely nabízí společnost Syngenta osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack, který obsahuje 3 x 5 l herbicidu Brasan 540 EC a 1 x 5 l herbicidu Teridox 500 EC. Uvedené množství postačí na ošetření 10 ha řepky. Jedná se o vynikající řešení pro ošetření odrůd řepky citlivých na účinnou látku clomazone. Přidáním přípravku Teridox se sníží obsah clomazonu a zachová stejné množství dimetachloru.

Přípravek Brasan obsahuje kombinaci dvou účinných látek – dimetachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Účinná látka dimetachlor je selektivní půdní herbicid ze skupiny chloracetanilidů, která vykazuje dobrou účinnost i při aplikaci za sucha, nicméně přiměřená půdní vlhkost účinek podporuje. Inhibuje klíčení a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů plevelů. Spolehlivě likviduje nejproblematičtější trávovité plevele (lipnice, ježatka kuří noha, chundelka metlice, psárka, béry), tak i dvouděložné plevele (heřmánky, rdesna, brukvovité plevele). Clomazone náleží do skupiny oxazolinidů. Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Kombinace výše zmíněných účinných látek v přípravku Brasan poskytuje nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele.

Teridox Command Pack

Dalším řešením od společnosti Syngenta je Teridox Command Pack, který obsahuje 4 x 5 l přípravku Teridox 500 EC a Command 36 CS 3 x 0,5 l na ošetření 10 ha řepky. Předností herbicidu Teridox (dimetachlor 500 g/l) je vysoký stupeň tolerance ke všem odrůdám řepky. V kombinaci s přípravkem Command (clomazone 360 g/l) se jeho spektrum rozšiřuje o plevele jako například svízel přítula. Jde o kombinaci přípravků se širokým záběrem účinku proti plevelům.

Bezplevelný porost řepky je dobrým předpokladem pro vysokou, kvalitní a bezproblémovou sklizeň. K dosažení tohoto cíle Vám pomohou herbicidy z nabídky společnosti Syngenta.*

Ing. Ondřej Pavlíček

Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *