Chtějí velkou proměnu zemědělství

V Německu představila koncem minulého roku spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julia Klöcknerová téměř sedmdesátistránkový dokument Zemědělská strategie 2035. Má oboru nabídnout perspektivu pro dalších patnáct let. Je založena například na větší pestrosti na polích, integrované ochraně, nebo větší ochraně půdy. Počítá ale také s takovou změnou evropské legislativy, která umožní využívat nové šlechtitelské metody, jako je Crispr/Cas. Opatření by měla být pro zemědělce ekonomicky přijatelná, na jejich financování se do určité míry budou zřejmě muset podílet spotřebitelé. Zemědělci ale s vládní zemědělskou politikou nejsou příliš spokojeni a opakovaně proti ní demonstrují.

Německé ministerstvo uvedlo v tiskové zprávě, že je strategie založena na padesáti opatřeních a vznikla ve spolupráci s vědci. Mají spojit produktivitu a zajištění potřeb lidí i hospodářských zvířat zvláště s lepší ochranou půdy. Polovina půdy se v Německu zemědělsky využívá, z toho 70 % činí orná. Ministryně Klöcknerová upozornila, že půda je pod tlakem, v roce 1900 živil jeden zemědělec deset lidí, nyní je to 155. Velký růst produktivity přináší výzvy v oblasti ochrany životního prostředí a přírody, ekonomice a společenské akceptance, a tedy i konflikty. Ty chce zemědělskou strategií eliminovat. Upozorňuje, že zdravá půda poskytne potraviny a krmiva a zajistí zemědělcům příjmy.
Strategie se dělí do šesti linií a dvanácti oblastí činnosti. Má posílit ochranu půdy a podpořit půdní úrodnost, zvýšit pestrost plodin a rozšířit osevní postupy, například o leguminózy. Zároveň má vzrůst efektivita hnojení a klesnout přebytky živin. Posílena má být integrovaná ochrana rostlin a zredukovány nežádoucí vlivy na životní prostředí, ale také vyvinuty odolnější druhy a odrůdy, lépe přizpůsobené stanovišti. Zemědělský potenciál má být využíván optimálně s pomocí digitalizace. Ministerstvo chce také posílit biodiverzitu v zemědělské krajině, vyvinuty mají být pěstební koncepty přizpůsobené klimatu. Ochrana klimatu při pěstování má být posílena a využity synergie. Dalším bodem je posílení vzdělání a poradenství, ale také více uznání pro zemědělce. Zemědělskou strategii chce ministerstvo podpořit politicky i finančně. Ve strategii se kromě jiného počítá také s tím, že k roku 2035 bude působit mix malých a velkých podniků.*

Další podrobnosti přineseme v některém z dalších čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *