Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt

Důležitými faktory ovlivňujícími výskyt chorob luskovin jsou kvalita osiva, kvalita půdy, hloubka setí, hustota porostu a agrotechnika.

Kvalita osiva má významný vliv na rozvoj chorob, jejichž původci se přenášejí osivem. K nejdůležitějším houbovým patogenům luskovin přenosných osivem patří původci strupovitostí a antraknóz. U hrachu se k nim řadí druhy tzv. Ascochyta komplexu – Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes a Phoma pinodella, u bobu původce strupovitosti Ascochyta fabae, u sóje Phoma sojicola a u lupiny původce antraknózy Colletotrichum lupini. Společné pro tyto patogeny je to, že jsou obtížně redukovatelné fungicidními přípravky. Proto je velmi důležité setí zdravého osiva. Moření je velkým přínosem, pokud se spory hub vyskytují víceméně na povrchu osiva. U silněji poškozeného osiva je moření málo účinné, protože pokud patogen zasahuje pod osemení, fungicidní přípravek na něj nedosáhne. Tyto informace uvádí ve svém článku Mgr. Eliška Ondráčková a kolektiv ze společnosti Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk v listopadovém vydání časopisu Úroda.

Dalším faktorem ovlivňujícím výskyt chorob u luskovin je kvalita půdy, respektive zamoření půdy zárodky fytopatogenních hub. Půdní fytopatogenní houby mohou podle autorů článku napadat rostliny luskovin v průběhu celé vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách a na stavu půdy, nicméně období klíčení a vzcházení je z hlediska infekce kritické. Čím je tato doba delší, tím se zvyšuje riziko napadení. Po vzejití již rostliny nečerpají živiny ze semen a lépe tak odolávají chorobám. Fytopatogenní houby Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani a Pythium spp. se nejvíce podílejí na redukci počtu vzcházejících rostlin. K padání klíčních rostlin dochází nejčastěji v přemokřených a utužených půdách se špatnou cirkulací vzduchu. Houby rodu Pythium vytváří navíc pohyblivé zoospory, kterými se mohou v mokré půdě rychle šířit. Správná pěstitelská praxe je klíčová v boji proti infekcím způsobeným půdními fytopatogenními houbami. Ke zlepšení zdravotního stavu rostlin v prvních fázích vývoje může výrazně přispět moření osiva registrovanými fungicidními přípravky. V luskovinách je registrován přípravek Maxim XL 035 FS, u dříve registrovaného přípravku Vitavax 2000 bylo ke dni  30. 7. 2019 ukončeno uvádění na trh, shrnují odborníci.

Zdravotní stav rostlin ovlivňuje kromě kvality půdy také hloubka setí. Jako optimální uvádějí odborníci ze společnosti Agritec Plant Research setí luskovin do hloubky 6–8 cm. Během vegetace ovlivňuje zdraví rostlin rovněž hustota porostu, která se volí s ohledem na druh luskoviny a oblast pěstování. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v časopise úroda 11/2019 v článku Mgr. Elišky Ondráčkové, Ing. Radmily Dostálové a Ing. Igora Huňady ze společnosti Agritec Plant Research.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *