Choroby a škůdci v máku, hrachu a cukrovce

Výskyt většiny chorob a škůdců máku, hrachu a cukrovky se pohybuje na slabé či střední úrovni. Z chorob se vyskytuje ve vyšší míře plíseň máku. Z hmyzích škůdců jsou v porostech řepy zaznamenávány již dospělci makadlovky řepné a v posledním týdnu i mšice maková, která se objevuje hojně i na pozorovacích bodech s mákem setým. Informuje o tom aktualita Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Jak dále uvádí, chladný a deštivý průběh května způsobil pozdější nástup škůdců do porostu (týká se především mšic), naopak deštivé počasí urychlilo infekce původců chorob (např. plíseň hrachu a pleosporová hnědá skvrnitost máku). Škodlivé výskyty plísně máku jsou detekovány na Rakovnicku, Českolipsku a Kladensku. S ohledem na další vývoj počasí je třeba sledovat výskyt mšic v porostech všech zmiňovaných plodin.

Mšice způsobují jak přímé škody sáním, tak přenos viróz. U řepy se podle portálu jedná o virové žloutenky: Beet mild yellowing virus (BMYV) a Beet yellows virus (BYV), u hrachu jde především o virus výrůstkové mozaiky hrachu (PEMV). U máku se virózy příliš neřeší, ale i mšice maková je vektrorem virových onemocnění, zejména stolburu máku (neboli virové žloutenky aster na máku), která se projevuje metlovitým vzhledem rostlin. Listy jsou navíc mozaikovitě zbarvené a zelená zůstává pouze žilnatina. Květy jsou deformované, deformace postupuje od konců okvětních lístků, a často je doprovázena těžkou mozaikou na deformovaných částech okvětních lístků.

Jedním z řešení, jak zabránit přenosu viróz do porostů pěstovaných plodin, je aplikace selektivních aficidů (nejčastěji pyretroidů, které ale mohou mít negativní vliv na necílové druhy hmyzu). Kolonie mšic bývají během sezóny hojně napadány mšicovníky a mšicomary, dále larvami pestřenek a slunéček, které přirozeně redukují populace mšic. Více se dozvíte v modulu Užitečné organismy, upozorňuje Rostlinolékařský portál.

Aktuální výskyty jednotlivých ŠO je možné najít na Rostlinolékařském portálu v Mapách výskytu nebo v aplikaci Aktuální výskyty v okrese.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *