Choroby obilnin – co hrozí v nejbližší době?

Rostliny ječmene po přezimování, u nichž se objevily žloutnoucí listy, mohly být poškozeny abiotickými faktory či trpět nedostatkem některých prvků, ale mohly být také následkem podzimní infekce virem Barley yellow dwarf virus (BYDV), původcem žluté zakrslosti ječmene. Podobně, u některých odrůd pšenice změnu zbarvení listů na oranžové až červené, způsobuje virus Wheat dwarf virus (WDV). Pro oba viry je typické silné potlačení růstu, rostliny vymetají jen částečně nebo nevymetají, silně infikované předčasně odumírají.

BYDV virus šíří během vegetace mšice, WDV přenáší křísek polní. Přímá ochrana proti virům není známa, proto je nutné uplatňovat preventivní opatření, tedy pozdější výsev, likvidaci výdrolu (přerušení zeleného mostu), upřednostnění rezistentních odrůd (u ozimého ječmene například Novira a Travira), případně aplikaci insekticidů proti přenašečům. Proti mšicím lze použít například Danadim Progress, Pirimor 50 WG, Proteus 110 OD, Buldock 25 EC, Karate se ZeonTechnologií 5 CS, Rapid a další přípravky.

V závislosti na průběhu počasí se na jaře objevují na listech obilnin i původci listových skvrnitostí, zejména padlí (Blumeria graminis). Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D., a doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve svém článku v ÚRODĚ 5/2019 na str. 78 uvádějí, že na některých lokalitách se první příznaky vyskytují již velmi brzy na jaře, silnější výskyt bývá obvykle zaznamenáván během dubna až května, a následný rozvoj je pak velmi rychlý, zejména u náchylných odrůd. Parazitické padlí vytváří na povrchu pletiv bělavé povlaky mycelia s rozmnožovacími orgány. Zatímco ječmeny jsou napadány poměrně brzy, u pšenice se padlí obvykle objevuje až ve fázi sloupkování. U ječmene se aplikuje fungicidní ochrana proti padlí od fáze odnožování do vytvoření prvního kolénka, u pšenice od objevení se posledního listu do konce metání.

V současné době jsou na ochranu obilnin proti padlí registrovány pro ekologické zemědělství přípravky na bázi síry (Kumulus WG, Sulfolac WG a další), z konvenčních fungicidů lze použít například Atlas, Corbel, Leander, Talius a jiné. Využít lze i širokospektrální přípravky, jako jsou například Variano Xpro, Allegro Plus, Capalo a další, které vykazují účinnost nejen proti padlí, ale i proti dalším původcům listových skvrnitostí a chorob pat stébel.

Choroby kořenů a pat stébel obilnin

Obvykle ke konci odnožování obilnin se na listových pochvách objevují hnědé skvrny, jejichž původci mohou být různé druhy patogenních hub, například Oculimacula, Gaeumannomyces tritici, Rhizoctonia cerealis, Cochliobolus sativus, Fusarium spp. a další.

Rzi na obilninách

Od května se také začínají objevovat první příznaky rzí, na pšenici žluté rzivosti (Puccinia striiformis) či hnědé rzivosti (Puccinia recondita), méně často černé rzivosti (Puccinia graminis), na ovsu Puccinia graminis f. sp. avenae a Puccinia coronata (rez ovesná), na ječmeni Puccinia hordei, na žitu rez žitná (Puccinia recondita) a jiné. Nejzávažnější je napadení praporcového listu, u rzi travní jsou napadána i stébla. Rez plevová tvoří na listech podél listové žilnatiny charakteristické pruhy z kupek s jasně žlutými uredosporami, rez pšeničná rezavé kupky. Ošetřuje se zpravidla proti celému komplexu chorob listů a klasů, proti rzím širokospektrálními fungicidy (Amistar Opti, Rombus Trio a další) při objevení se prvních kupek, a to podle signalizace nebo při výskytu od 1. kolénka do konce metání.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *