Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl končí

Účinné látky chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl končí. Vyplývá to z prováděcích nařízení Evropské komise č. 2020/17 a 2020/18 z 10. ledna 2020. Látkám nebyly prodloužena registrace. Z uvedených nařízení vyplývá, že prováděcím nařízením Komise byla prodloužena doba platnosti schválení obou účinných látek do 31. ledna 2020. Členské státy mohou udělit krátkou odkladnou lhůtu.

Dokumenty dále stanovují, že členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku chlorpyrifos-methyl a chlorpyrifos nejpozději dne 16. února 2020. Mohou nicméně udělit odkladnou lhůtu. Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 ale uplyne nejpozději dne 16. dubna 2020.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin  vydal prohlášení o dostupných výsledcích posouzení dopadů na lidské zdraví. Uvedl v něm, že jeho závěry z posouzení dopadů na lidské zdraví poukazují na existenci významných problematických oblastí. „Na základě dostupných informací nelze vyloučit genotoxický potenciál chlorpyrifosu, jelikož řada studií in vitro a in vivo vykázala pozitivní výsledky. Pro chlorpyrifos tudíž nelze stanovit referenční hodnoty z hlediska ochrany zdraví a provést příslušná posouzení rizik pro spotřebitele a nedietárních rizik. Vedle toho byly v rámci dostupné studie o vývojové neurotoxicitě u potkanů pozorovány účinky z hlediska vývojové neurotoxicity a existují epidemiologické důkazy o vztahu mezi expozicí chlorpyrifosu a/nebo chlorpyrifos-methylu během vývoje a nepříznivými dopady na vývoj nervové soustavy u dětí,“ uvádí se v nařízení.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *