Ceny zemědělské půdy již v roce 2018 nerostly

Od vstupu České republiky do EU rostly ceny zemědělské půdy rychlým tempem. Jen za posledních pět let vzrostly ceny téměř na dvojnásobek. V roce 2018 se však již tento růst prokazatelně zastavil. Další vývoj cen půdy je ale nejistý a stagnace bude patrně pokračovat i letos.

Průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR byla v roce 2018 ve výši 24,1 Kč/m2. Uvedla to ve své každoroční Zprávě o trhu s půdou společnost FARMY.CZ, která se dlouhodobě na trh se zemědělskou půdou zaměřuje a jejíž informace přejímá do svých oficiálních zpráv o půdě i Ministerstvo zemědělství.

Zemědělská půda se v roce 2018 obchodovala nejčastěji za tržní ceny v rozmezí 15–40 Kč/m2. U výjimečně kvalitních pozemků orné půdy a zároveň v lokalitách s vysokou konkurencí mezi kupujícími ceny uvedenou horní hranici i přesahovaly. Zatímco v meziročním srovnání s rokem 2017 vykázaly průměrné ceny půdy za celou ČR růst o 2,4 %, srovnání cen dosahovaných ve IV. čtvrtletí 2018 ve srovnání se IV. čtvrtletím 2017 již ukazuje pokles o 1,6 %. Dlouhodobý růst je tak prokazatelně u konce.

Tržní ceny půdy v období po vstupu do EU nepřetržitě rostly. Půdu začali kupovat nejenom zemědělci, ale byla zajímavou investicí i pro mnoho nezemědělských investorů. K rostoucí poptávce výrazně přispěla zejména vysoká ziskovost zemědělského sektoru, nízké úrokové sazby, aktivní podpora bank i dotace na financování nákupu půdy. Rychle rostoucí ceny přilákaly i množství spekulativních kupujících, kteří sázeli na další růst cen půdy. Ale nelze tvrdit, že příčinou růstu cen půdy byli pouze spekulanti, nezemědělci nebo např. zahraniční kupující. Důvodem byla sílící poptávka všech skupin kupujících, a především samotných zemědělců. Růst cen zrychlil zejména po ukončení masivních prodejů státní půdy za výhodných podmínek, které několik let deformovaly reálné tržní prostředí vysokou nabídkou půdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *