Budoucnost jim není lhostejná

Restrikce účinných látek pesticidů jsou bezesporu realitou a na tento fakt je nutné se připravit. Společnost Adama CZ, s. r. o., v rámci zemědělské výstavy Naše pole představila novinky, které ukazují na nový směr ochrany rostlin. Jednou z takových novinek je fungicid Stavento obsahující účinnou látku folpet, ale také biostimulátory Talisman a ExelGrow.

Speciální fungicid Stavento s účinnou látkou folpet (500 g/l) je podle Ing. Bronislava Koubka, regionálního manažera firmy Adama, velmi silný proti braničnatkám rezistentním vůči azolovým fungicidům. Přestože se v České republice rezistentní braničnatky nevyskytují zatím ve velké míře, ze západu se na naše území šíří. V letošním roce tento jednosložkový fungicid připravila firma Adama v balíčku s přípravkem Mirador (azoxystrobin 250 g/l). Jak vysvětlil Ing. Koubek, braničnatky nejsou rezistentní pouze k azolům, ale také některým strobilurinům, včetně azoxystrobinu. Balíček tak představuje šikovné spojení účinných látek z různých skupin s širokým záběrem chorob (není určen na padlí a fuzariózy), kombinující kontaktní a systémové působení. Aplikuje se na podpraporcový až praporcový list.

V České republice je fungicid Stavento prozatím registrovaný do pšenice proti braničnatce pšeničné. Pokud nenastane nic mimořádného, bude tato látka příští rok registrována také do ječmene proti ramulárii, na kterou vykazuje podle Ing. Koubka velmi silnou účinnost ověřenou například ve Francii, Německu či Anglii (v těchto zemích registraci do ječmene již má). Unikum použití účinné látky je také ve vinařství a chmelu proti plísním a v máku proti plísni makové. V současné době podle Ing. Koubka probíhá jednání o minoritní registraci Staventa právě do máku.

Další novinkou je herbicid Response obsahující účinnou látku pyroxsulam (75 g/kg), který do svého portfolia společnost Adama zařadila jako řešení proti sveřepům v pšenici, tritikale a žitu. „Situace se vyvíjí tak, že ve skupině trávovitých plevelů se sveřepy stávají plevelným druhem číslo dvě po chundelce metlici,“ vysvětlil obohacení sortimentu herbicidů o účinnou látku pyroxsulam Ing. Koubek. Účinek přípravku je ale širší – vedle sveřepů také na chundelku metlici a některé jednoleté dvouděložné plevele.

Společnost Adama také reaguje na stále dominantnější zelené smýšlení a snaží se do této oblasti proniknout. V současné době nabízejí již dva biostimulátory – v loňském roce uvedli na trh Talisman, v letošním ExelGrow. ExelGrow je pomocný rostlinný přípravek založený na obsahu fermentovaných řas Ascophyllum nodosum (unikátní proces výroby dvojitou fermentací s vyšší účinností). Podle Ing. Koubka stimuluje rostliny a zvyšuje jejich výkonnost, zejména ve druhé polovině vegetace.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *