Brněnská alma mater slaví sté výročí

Sté výročí si letos spolu Mendelovou univerzitou v Brně připomene také Agronomická fakulta. Výuka na ní byla zahájena ve školním roce 1919/1920. Za těch sto let odpromovalo na fakultě 25 051 absolventů v rámci 46 oborů ve 36 specializacích.

„Naše fakulta je přímou pokračovatelkou jednoho ze dvou zakládajících odborů tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně. Právě před sto lety byla po mnohaletém úsilí zahájena historicky první odborná výuka hospodářského odboru, který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Dnešní Agronomickou fakultu tak lze považovat za jedno z nejstarších zemědělských vysokých učení ve střední Evropě,“ informoval doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., v pořadí 43. děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Oslavy stého výročí zahájila Agronomická fakulta společně s vernisáží výstavy historických dokumentů a předmětů instalovaných ve vestibulu a zvýšeném přízemí budovy C. Výstava představila nástroje a přístroje, které se od vzniku fakulty využívaly k výzkumu na jednotlivých ústavech a katedrách. Doplněna je také fotodokumentací z minulosti i současnosti znázorňující práce na poli, ale i stavební úpravy v areálu Černých polí či technologii výroby potravin.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *