Brambory s výnosem nad sto tun

Pětatřicet odrůd brambor mohli v demonstračních pokusech vidět účastníci Bramborářského dne firmy Europlant, uspořádaného 15. července na pozemcích Zemědělského družstva Čechtice. O tom, že bylo nač se dívat, svědčí dosažené výnosy brambor. Některé odrůdy daly v těchto pokusech výnos vyšší než sto tun z hektaru.

Na pozemcích Zemědělského družstva Čechtice pořádá Europlant šlechtitelská spol. s r. o. setkání pěstitelů již tradičně, například i proto, že tamní zemědělské družstvo patří k nejvýznamnějším množitelům brambor v ČR.

Čechtická sadba
Jak uvedl předseda ZD Čechtice František Novotný, plocha brambor se v tomto podniku každoročně pohybuje kolem 200 hektarů, přičemž více než polovina z této výměry jsou právě množitelské plochy sadby. Letos to je konkrétně 116,5 hektaru a jde výlučně o odrůdy společnosti Europlant. Na 17 hektarech je v ZD Čechtice pěstována sadba ve stupni E, na 38,5 hektarů v C1 a na 61 hektarech ve stupni C2. Největší zastoupení mají odrůdy Marabel, Solara, Marena, Tomensa či Filea.
Na 91 hektarech produkčních ploch zde pěstují brambory především pro průmyslové zpracování, pro výrobu škrobu a na konzum. Jde například o odrůdy Saturna, Tomensa, Camilla, Filea a další.
V průměru se dosahuje výnosu 27 tun brambor z hektaru. Pokud uvážíme, jakým procentem se na celkové produkci podílí sadba, jde o velmi pěkný výsledek.

Rozsáhlý pokus
Letos mohli účastníci Bramborářského dne vidět v pokusech 35 odrůd – a to jak již známé odrůdy, tak povolené v posledních několika letech či odrůdy, které na své rozšíření v České republice teprve čekají. Vlastnosti odrůd podrobně popsali organizátoři akce. Mnohé však pěstitelům napověděla prohlídka porostů, výstavka hlíz a také v den konání akce zjištěné dosažené výnosy jednotlivých odrůd. Ty byly vskutku rekordní. U čtyřech do pokusu zařazených odrůd (rané Marabel, polorané Roselly, velmi rané Flory a rané Augusty) přesáhl výnos 100 tun z hektaru. I když jde o teoretické číslo, které je třeba pro praxi snížit o 30 až 35 procent, jde o vynikající výnos.

Evropský sortiment
Ač se při semináři, jenž prohlídce pokusů předcházel, hovořilo díky spoluorganizátorům akce – společnostem Syngenta a Kuks, také o ochraně brambor a o zemědělské technice, hlavním tématem byly odrůdy. Nový sortiment odrůd, jenž firma Europlant nabízí po vstupu České republiky do Evropské unie, představili společně Jörg Egers, jednatel německé společnosti Europlant Pflanzenzucht G. m. b. H. Lüneburg, a Ing. Jiří Procházka, jednatel její dceřiné firmy Europlant šlechtitelská spol. s r. o.
Ing. Procházka uvedl, že ke čtyřiadvaceti odrůdám, jež dosud firma u nás nabízela, přibyla díky vstupu do Evropské unie a platnosti evropského katalogu odrůd v ČR možnost pěstovaní dalších padesát odrůd ze šlechtění firmy Europlant. „Z těchto odrůd budeme vybírat, co českým pěstitelům nabízet. Dvě odrůdy – Baccara a Rosalind jsme přihlásili do státních odrůdových zkoušek, další odrůdy, již registrované v EU, budeme prověřovat ve vlastních pokusech,“ uvedl Ing. Procházka. Informoval i o tom, že se firma hodlá k některým odrůdám, které prošly v ČR zkoušením před lety a z různých důvodů neuspěly, vrátit a znovu je nabízet.
Jörg Eggers a Ing. Procházka vyzdvihli z nově nabízeného sortimentu například nové, velmi rané odrůdy Bellarosa, Finka a Presto a z již známých Collete či Angela. Jmenovali rovněž odrůdu z evropského katalogu Leyla, která je dost rozšířená v Německu a Nizozemsku a kterou charakterizuje především vynikající chuť a vhodnost k loupání. Jako specialitu ji doporučili například pro pěstovaní na zahrádkách a pro přímý prodej. Mezi ranými odrůdami jmenovali Marabel, jež má velké zastoupení na plochách v celé Evropě, a dále zaváděné odrůdy Belana a Vineta. Upozornili i na v Polsku registrovanou odrůdu Augusta, která právě v čechtických pokusech dosáhla v hodnocení výnosu čtvrtého místa.
Všechny významné polorané odrůdy evropského sortimentu čeští bramboráři již znají i a tak upozornili jen na novější odrůdu Esprit.
Z polopozdních odrůd vybrali k bližšímu představení odrůdu Jelly, u níž lze v budoucnu očekávat velké rozšíření. Má totiž velmi vysoký výnos, dobrou skladovatelnost a je vhodná k balení a loupání.
V nabídce firmy Europlant nechybějí ani odrůdy pro výrobu škrobu, popřípadě pro jiné průmyslové zpracování. Jmenovány byly ze starších a zcela nových odrůdy Tempora, Calla, Eldena, Tomba a Amado.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *