Brambor bude letos dost, horší to bude s jejich kvalitou

Tak by se dala krátce shrnout letošní situace u většiny producentů brambor. Shodli se na tom 9. srpna také účastníci přehlídky polních pokusů realizovaných zemědělskou obchodní akciovou společností Živa v Klášterci nad Orlicí.

Orientovat se v širokém sortimentu odrůd brambor není ani pro zkušené pěstitele jednoduché. Vždyť v současné době nabízejí šlechtitelské firmy na českém trhu více jak sto odrůd. Jednu z akcí, která se snažila pěstitelům pomoci orientovat se v sortimentu odrůd a přestavit novinky v sortimentu pořádala zemědělská akciová společnost Živa v Klášterci nad Orlicí, jejíž jednou z nejvýznamnějších podnikatelských aktivit je právě množení a prodej bramborové sadby. Kromě pěstitelů brambor především východních Čech se přehlídky polních pokusů zúčastnili také zástupci šlechtitelských firem, jejichž odrůdy se na pokusných pozemích představili. Každý účastník tak měl možnost získat téměř vyčerpávající informace o představovaných novinkách i o stálicích v pěstovaném sortimentu odrůd. Praktici však nejvíce ocenili možnost vidět odrůdy na vlastní oči, zjistit jak se jim daří v konkrétních podmínkách. Ty nejsou v Klášterci nejideálnější, vždyť se pozemky společnosti Živa nacházejí v nadmořské výšce od 500 do 700 m n. m. Přesto jsou to pozemky vhodné pro množení sadby. Podle slov agronoma podniku, ing. Františka Matyáše, je zde např. slabší tlak virových chorob.
V Klášterci pěstitelé brambor nehovořili pouze odrůdách. Jak už to na podobných akcích chodí, diskutovalo se o všech otázkách, které bramboráři řeší. Starosti bramborářům letos dělá špatná kvalita produkce, především abnormální výskyt strupovitosti brambor. Proto byl ze strany některých pěstitelů vysloven požadavek na mimořádnou úpravu předpisů upravujících výskyt strupovitosti. Podle slov přítomného předsedy Ústředního bramborářského svazu ČR (ÚBS ČR) ing. Františka Nováka se touto otázkou bude při svém nejbližším jednání zabývat předsednictvo svazu. Pěstitelé by si však měli uvědomit veškeré aspekty případného přijetí tohoto mimořádného opatření. Jak ing. Novák uvedl, úprava předpisů by se jistě týkala také brambor dovážených. A protože je podobná situace jako u nás, tedy dobré výnosy a výskyt strupovitosti, také např. v Německu či Holandsku, znamenalo by to umožnění dovozu méně kvalitních brambor, který by jistě významně srazil domácí ceny. Ing. Novák připustil možnost úpravy příslušné vyhlášky týkající se sadby brambor, avšak pouze s platností až po novém roce. Riziko skladování sadby s hlubokou strupovitostí by měli nést sami pěstitelé. Povrchová strupovitost podle slov ing. Nováka klíčivost neovlivňuje.
Protože je letos očekávána velká produkce brambor, jsou nadmíru aktuální jednání, která by vedla k umožnění vývozu české produkce. Kromě probíhajících jednání s Evropskou unií zmínil ing. Novák také jednání se Slovenskem. Tato země brambory tradičně dováží a pro letošní sklizeň již několika zemím vývoz umožnila. Pokud by jednání skončila neúspěchem, bude to podle ing. Nováka jeden z důvodů poklesu domácí ceny brambor, která je prozatím významně vyšší než loni.
Dalším problémem tížícím bramboráře je stále neuspokojivá situace na spotřebitelském trhu. Ač je legislativně upravena povinnost označovat odrůdu a varný typ brambor, setkáváme se s dobře označeným zbožím na pultech obchodů jen zřídka. Množí se také případy, kdy je sice odrůda uvedena, avšak záměrně chybně. Je tak samozřejmě poškozován spotřebitel i dobré jméno odrůdy. Tento problém se týká jak domácí tak dovážené produkce. Výjimkami na trhu nejsou ani partie, které jsou směsí několika odrůd brambor. Proto ÚBS ČR jedná s Českou zemědělskou a potravinářkou inspekcí a usiluje o zvýšení kontroly nad dodržováním tohoto nařízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *